• Samen naar een
    schone toekomst

Nieuws uit CleanTech Regio

Pilot wijkgericht werken: dertig mensen van bijstand naar baan

In de Zutphense wijk Waterkwartier is de pilot 'Wijkgericht werken aan talentontwikkeling' gestart. Met middelen uit de Regio Deal worden voor eind 2023 dertig mensen in de wijk naar werk en inkomen begeleid. Studenten van Saxion brengen dit in kaart zodat de Zutphense aanpak overdraagbaar is naar andere wijken in de Cleantech Regio.

Lees meer
Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Cleantech Regio werkt aan het verduurzamen van stadslogistiek, specifiek in Deventer en Apeldoorn. Schone en slimme bevoorrading is een belangrijk aspect om de binnenstad voor bewoners, bezoekers en ondernemers leefbaar te maken. Nu én voor toekomstige generaties.

Lees meer

Circulaire economie

Circulaire economie

Elektronika is de snelst groeiende afvalstroom. Binnen de eerste E-novation Hub van Nederland werken meerdere partijen uit de Cleantech Regio aan het hoogwaardig hergebruiken van E-waste. De focus van dit deelproject ligt op het ontwikkelen van een demo voor een datagedreven ‘Extended Life’ matchingsplatform om her te gebruiken (consumenten)elektronica hoogwaardig af te zetten in de regio.

Lees meer

Projecten en opgaven waar we aan werken

Regio Deal

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal. De Regio Deal stelt inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden in de Cleantech Regio in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken.

Mobiliteit

Steeds meer mensen kiezen bewust voor een vitalere levensstijl, en fietsen daarom naar het werk. Ook overheden en werkgevers werken samen aan een duurzame, vitale, bereikbare regio. Slim en Schoon Reizen matcht de wensen van inwoners met de prioriteiten van hun werkgevers. Want iedereen heeft baat bij een betere bereikbare en beter leefbare regio! #hoecleanreisjij?

Regionale Energie Strategie

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven, werken en wonen in onze regio. Daarom werken we aan een economisch sterke én schone Cleantech Regio. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio werken samen aan de Regionale Energie Strategie (RES). In die strategie staat beschreven hoeveel opwek van zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. Gemeenten in de Cleantech Regio zijn in gesprek met inwoners over de Concept RES en het vervolg richting de RES 1.0.

Woonagenda

De acht gemeenten uit de Cleantech Regio hebben samen met de provincie Gelderland een nieuwe woonagenda voor deze regio opgesteld. Hiermee geeft de regio richting aan het soort en aantal woningen dat gebouwd kan worden. Verduurzamen en klimaatbestendig maken van de bestaande woningen, wonen in combinatie met zorg en het karakter van stad en platteland zijn belangrijke uitgangspunten voor het regionale woonbeleid.

Fietsroutes

Cleantech Regio werkt aan het fietsnetwerk zodat jij veilig en comfortabel kunt blijven fietsen. We gebruiken de fiets vaker. En nóg meer als de fietsroute lekker doorrijdt. Zo besparen we CO2 én blijven we gezond en fit!

Wij maken de Cleantech Regio

Hoe ziet de Cleantech Regio er in de toekomst uit? En waar zien we die toekomst al ontstaan? Met het project 'Wij maken de Cleantech Regio' brengen we in kaart hoe we toekomstinitiatieven kunnen versnellen. In onze Cleantech Regio gebeuren prachtige dingen. Deventer en Apeldoorn zijn Cirkelsteden en geven vorm aan een circulaire economie. 

Cleantech Regio

Samen werken we aan een duurzame en gezonde leef- en werkomgeving, een circulaire en energieneutrale economie en een vitale en toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Hoe doen we dat? Daar vertellen we je graag over.