Onze afspraken over woningbouw en het aantal sociale huurwoningen per gemeente staan in de Regionale Woonagenda 2015-2017.

Waar bouwen we welke type woningen? Wat zijn de woonbehoeften van morgen? Zijn er voldoende sociale huurwoningen? Over dit soort zaken stemmen we in de Cleantech Regio samen af in de Regionale Woonagenda.

Vanaf 2017 herijken wij de Regionale Woonagenda. Thema’s die zeker aan bod komen: verduurzaming, woonkwaliteit en woningen voor statushouders. Ook wonen en ‘zorg’ vraagt aandacht. Steeds meer ouderen blijven bijvoorbeeld thuis wonen: hoe spelen we daarop in?