Rijksweg A1 wordt tussen 2017 en 2028 tussen Apeldoorn en Azelo gefaseerd verbreed, voor een betere doorstroming. De Cleantech Regio benut deze verbreding en gaat voor een aantrekkelijke en duurzame snelweg en haar omgeving.

Ideeën verzamelen

22 juni 2017 organsieerde de Cleantech Regio de Werkconferentie Cleantech Icoon A1. Circa 50 ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs en overheden deelden cleantech ideeën voor de A1 zone. Op basis hiervan wordt gewerkt aan een actieprogramma met concrete initiatieven, vervolgacties en ondersteunen we initiatieven bijvoorbeeld in het zoeken naar financiering. 

Omgevingsagenda

Cleantech Icoon A1 is één van de vliegwielprojecten uit de Omgevingsagenda Cleantech Regio. Deze agenda voeren provincie Gelderland, de Strategische Board Stedendriehoek en de Stedendriehoek-gemeenten samen uit. Samen werken zij aan gezamenlijke thema’s die elkaar raken en versterken en die éxtra inspanning vragen van overheden, ondernemers en onderwijs en onderzoek. Projecten zoals Cleantech Icoon A1 versnellen als ‘vliegwielen’ de realisatie van ambities.

Cleantech Icoon A1 is een project van Cleantech Regio en provincie Gelderland in samenwerking met provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, VNO-NCW en Saxion.

Lees ook: