In alle projecten voor toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen nemen we cleantech maatregelen mee. Specifiek onderdeel is klimaatadaptatie.

Wij richten ons in het bijzonder op klimaatadaptatie. Zo zijn de beken en sprengen in/rond Apeldoorn, Eerbeek en Vaassen belangrijk voor beheersing van overvloedig water. Hergebruik van (afval)water biedt ook kansen voor duurzaamheid.
De beken en sprengen speelden vroeg een belangrijke rol in de papierindustrie en de vele wasserijen in Apeldoorn, Eerbeek en Vaassen. Die historie weer levend maken heeft ook economisch meerwaarde. Het stimuleert toerisme en werkgelegenheid.

Lees ook het nieuwsbericht over de special in het FD over klimaatadaptatie (21 maart 2017).