Slimme en Schone Mobiliteit

Cleantech Regio doet sinds 2014 mee aan Beter Benutten. In dit nationale programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen aan betere bereikbaarheid over weg, water en spoor.

Onze regio ligt centraal in Oost-Nederland en heeft goede, internationale verbindingen via snelwegen A1 en A50. Per spoor reis je vanuit de Randstad via onze regio naar Frankrijk of Duitsland. Vliegen kan vanaf Teuge en de IJssel en het Twentekanaal zijn belangrijke vaarverbindingen.
Om ervoor te zorgen dat onze Cleantech Regio ook in de toekomst goed bereikbaar blijft, investeren we samen in duurzame mobiliteit. Werkgevers, werknemers, overheden, vervoerders: iedereen doet mee.

Voorbeelden van projecten in de Cleantech Regio:

Ambities & doelen Slimme en Schone Mobiliteit

Aantal fietskilometers stijgt met 20% per jaar

De fiets als snel, schoon en gezond vervoermiddel in een straal van 15 kilometer en goede fietsinfrastructuur.

We organiseren slimme logistiek

Maak het slim! Intelligente transportsystemen (ITS) maken mobiliteit slimmer. Wij blijven als regio voorloper in de inzet van data en informatiediensten. Denk aan de verkeerslichten die fietsers sneller groen geven, of slimme reisinformatie zodat je snel kunt inspelen op verkeerssituaties.

We investeren in infra

Goede bereikbaarheid van en naar en binnen onze regio vraagt om continue aandacht en investeringen in infra (A1, A50, N-wegen, fiets, rail, water). Onze prioriteiten zijn o.a. de containeroverslag Deventer, verwacht knelpunt A1 Barneveld – Apeldoorn, snelle en veilige ontsluiting papierindustrie, intelligente transportsystemen, snelfietsroutes Deventer-Zutphen en Epe-Zwolle en regionale fietsroutes sluiten aan op steden, dorpen en bedrijventerreinen.

Nieuws Slimme en Schone Mobiliteit

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief en e-zine

E-zine Driehoeksverhouding juni 2018


 cover juni2018 198