coronaodnersteuning

Leefomgeving

Publicaties:

Cultureel samenwerken in de Stedendriehoek

 

Bruisende binnensteden en dynamische dorpskernen. Daar zetten we volop op in. Leegstand en plekken waar verloedering dreigt, krijgen prioriteit.

Met lokale en regionale projecten versterken wij onze gehele Cleantech Regio. Vanuit het vliegwielproject Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen (Omgevingsagenda) investeren wij in:

  • herbestemming leegstaande gebouwen (plinten)

  • ondersteuning van binnenstadplatforms

  • meer benutten van historische erfenis van beken/sprengen, wasserijen en papierindustrie

  • mogelijkheden klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie

  • vrije tijd (cultuur, sport, recreatie, evenementen, ontmoeting, toerisme)

  • ondersteunen levendigheid van dorpen

  • aanhaken bij landelijke ontwikkelingen en experimenten

 Omgevingsagenda vliegwielproject Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen

Ambities & doelen Leefomgeving

Onze woningen passen qua aantallen en kwaliteit bij de vraag op de woning- en arbeidsmarkt

Een fijne leefomgeving vraagt om een prima woningaanbod. We bouwen niet alleen voldoende woningen, maar doen dit ook op de juist plek en voor de juiste doelgroepen. Anders gezegd: het gaat niet alleen om ‘aantallen’, maar óók om de kwaliteit. Welk type woningen willen die kenniswerkers die wij graag naar onze regio willen halen? Welke vragen leven op de woningmarkt?

Bedrijventerreinen zijn verbeterd: minder leegstand

Energie, breedbandinternet voor elk bedrijf, fietsvoorzieningen, verlichting, bereikbaarheid ... Op veel bedrijventerreinen is de verouderde infrastructuur onder en boven de grond een probleem. Dat pakken we aan. We maken een integrale gebiedsaanpak voor verduurzaming van bedrijventerreinen en werken afspraken over omvang en locaties van bedrijventerreinen verder uit.

Nieuws Leefomgeving

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio