coronaodnersteuning

Leefomgeving

Publicaties:

Brochure Tafel Woonkwaliteit

De (tijdelijke) Tafel Woonkwaliteit publiceerde in 2016 ‘Kwalitatief programmeren in de Cleantech Regio’, een handig hulpmiddel voor gemeenten.

Aan tafel zaten overheden, ontwikkelaars, corporaties, makelaars, scholen, banken en andere partners. Gezamenlijk onderzochten zij de woonmilieus in onze regio en keken hoe je die kunt meenemen in een meer kwalitatieve programmering. Regiogemeenten doen hier hun voordeel mee. Ook landelijk is er veel belangstelling voor. Kwalitatief programmeren in de Cleantech Regio.

Ambities & doelen Leefomgeving

Onze woningen passen qua aantallen en kwaliteit bij de vraag op de woning- en arbeidsmarkt

Een fijne leefomgeving vraagt om een prima woningaanbod. We bouwen niet alleen voldoende woningen, maar doen dit ook op de juist plek en voor de juiste doelgroepen. Anders gezegd: het gaat niet alleen om ‘aantallen’, maar óók om de kwaliteit. Welk type woningen willen die kenniswerkers die wij graag naar onze regio willen halen? Welke vragen leven op de woningmarkt?

Bedrijventerreinen zijn verbeterd: minder leegstand

Energie, breedbandinternet voor elk bedrijf, fietsvoorzieningen, verlichting, bereikbaarheid ... Op veel bedrijventerreinen is de verouderde infrastructuur onder en boven de grond een probleem. Dat pakken we aan. We maken een integrale gebiedsaanpak voor verduurzaming van bedrijventerreinen en werken afspraken over omvang en locaties van bedrijventerreinen verder uit.

Nieuws Leefomgeving

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio