coronaodnersteuning

Leefomgeving

Het vliegwielproject Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen is pilot voor de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 ingaat.

De Omgevingswet moet regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen. De wet maakt het starten van bouwprojecten en publiek-private samenwerking in de openbare ruimte makkelijker. In de Cleantech Regio brengen gemeenten samen de kansen en consequenties van de wet in kaart.

Ambities & doelen Leefomgeving

Onze woningen passen qua aantallen en kwaliteit bij de vraag op de woning- en arbeidsmarkt

Een fijne leefomgeving vraagt om een prima woningaanbod. We bouwen niet alleen voldoende woningen, maar doen dit ook op de juist plek en voor de juiste doelgroepen. Anders gezegd: het gaat niet alleen om ‘aantallen’, maar óók om de kwaliteit. Welk type woningen willen die kenniswerkers die wij graag naar onze regio willen halen? Welke vragen leven op de woningmarkt?

Bedrijventerreinen zijn verbeterd: minder leegstand

Energie, breedbandinternet voor elk bedrijf, fietsvoorzieningen, verlichting, bereikbaarheid ... Op veel bedrijventerreinen is de verouderde infrastructuur onder en boven de grond een probleem. Dat pakken we aan. We maken een integrale gebiedsaanpak voor verduurzaming van bedrijventerreinen en werken afspraken over omvang en locaties van bedrijventerreinen verder uit.

Nieuws Leefomgeving

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio