coronaodnersteuning

energie-en-duurzaamheid.jpg

Innovatiekracht

Hoe kunnen wij onze energietransitie versneld realiseren? Met die vraag is het CleantechLab aan de slag.

De Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 vond plaats in onze regio. Het resultaat: veel ideeën voor versnelling van onze energietransitie, rekening houdend met inpassing in onze mooie landschap.
De vier beste ideeën werden door de inzenders samen verder uitgewerkt. Met die opbrengt gaat het CleantechLab verder, om tot concretere oplossingen te komen. In dit lab vind je deskundigheid op technisch, juridisch, fiscaal, ruimtelijk en economisch gebied. Ook deelnemers vanuit filosofie, kunst en cultuur en sociale wetenschap zijn nodig. Zijn concepten verder ontwikkeld, dan brengen marktpartijen die verder op de markt of in de samenleving.
Het lab richt zich op ‘wat er nog niet is’:

  • nieuwe ideeën, projecten of producten

  • antwoorden op complexe vraagstukken op het snijvlak van ruimtelijke ordening en energietransitie

  • vernieuwende toepassing van wet- en regelgeving

  • draagvlak voor innovatieve oplossingen

De ministeries van EZ en I&M werken mee aan ons CleantechLab via de City Deal Cleantech Regio.

Ambities & doelen Innovatiekracht

Kennisuitwisseling via het Cleantech Business Netwerk

In 2019 wisselen bedrijven hun kennis en best practices uit via het Cleantech Business Netwerk. 

In 2019 draait het Centrum voor Circulair Ondernemen

In 2019 draait het Centrum voor Circulair Ondernemen.

Hotspots zijn ‘volwassen’ en uitgebreid

In de hotspots vinden (startende) ondernemers, onderwijs en bedrijfsleven elkaar. Het zijn broedplaatsen voor innovatie, businessversnelling en netwerken en worden door lokale ondernemers gesteund. Naast de huidige hotspots draait in 2020 in Lochem het nieuwe agro-innovatiecentrum waarin bedrijven, onderwijs/onderzoek en overheden samenwerken.

Nieuws Innovatiekracht

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio