In de Cleantech Regio hebben we goed opgeleide technici hard nodig. Via tal van activiteiten promoot Platform Techniek Stedendriehoek de keuze voor techniek. Tot 2020 voert het platform het Techniekpact Stedendriehoek uit.

Onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemers vormen samen het Platform Techniek Stedendriehoek. Het platform stimuleert ‘kiezen voor techniek’, ‘leren in de techniek’ en ‘werken in de techniek’. Doel is dat in 2020 40 procent van de jongeren in het beroepsonderwijs een bètaprofiel volgt. Die technici hebben we hard nodig in onze Cleantech Regio.

Eén van de activiteiten is de Week van de Techniek, waarbij basisschoolleerlingen kennismaken met de mogelijkheden van techniek. Ook helpt het platform basisscholen bij de invoering van Wetenschap & Technologie. Docentenstages dragen bij aan een goede inhoudelijke aansluiting tussen techniekonderwijs en het bedrijfsleven.