De strook van bedrijven langs het Twentekanaal in Lochem klaarstomen voor een duurzame toekomst. Met dat doel ging consortium de Groene Fabriek van 2017 tot eind 2019 lang aan de slag. Het eindrapport is nu klaar. Daarmee is het werk van de Groene Fabriek afgerond.

De Groene Fabriek onderzocht de mogelijkheden om de energietransitie van het bedrijventerrein langs het Twentekanaal in Lochem vorm te geven. Dit is gedaan met de Industriële Kring Lochem en de gemeente Lochem. Drie kansrijke projecten worden nu nader uitgewerkt. Ook is er binnen de Industriële Kring Lochem een werkgroep duurzaamheid opgericht.

Gebruik warmte afvalwater FrieslandCampina

Er zijn gesprekken met het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en betrokken gemeenten over de warmte in het afvalwater van FrieslandCampina. Er zijn drie gemeentes die (een deel van) de warmte zouden kunnen toepassen: Berkelland, Lochem en Zutphen.Ook de Zuiveringsinstallatie en de Kaumerafabriek in Zutphen hebben een deel van de warmte nodig.

Onderzoek smartgrid

Het onderzoek naar een smartgrid (een energienet met een slim meet- en regelsysteem) tussen de bedrijven in de kanaalzone. Dit wordt opgepakt door ZOWN, onderdeel van Alliander.

Vervolg biogasproject

Het biogasproject krijgt een vervolg. CCS, een van de consortiumpartners, heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor geld uit het innovatiebudget. Dit wil CCS gebruiken om te onderzoeken wat de effecten zijn van de uitstoot en op de bodem, op het niveau van erven en op boerderijen. Ook moet nog nader bekeken worden, in hoeverre het geproduceerde biogas daadwerkelijk in de bedrijfsvoering van FrieslandCampina is toe te passen.

Klaarstomen voor de toekomst

Met de Groene Fabriek wilden de initiatiefnemers bestaande bedrijventerreinen klaarstomen voor een duurzame toekomst. De Groene Fabriek was één van de winnaars van de Eo Wijers-prijsvraag en is een consortium van IAA Architecten, ENGIE, Pure Energie, CCS en CirculusBerkel.