Circulaire Economie

Tijdens de workshop Industriële Symbiose kwamen zo’n 20 organisaties uit Apeldoorn en omgeving bij elkaar om in kaart te brengen welke restromen er zijn per bedrijf en naar welke producten, materialen of kennis men op zoek is.

Dit leverde een 20-tal veelbelovende matches op die nu verder onderzocht gaan worden. Gastheer van de workshop was Reesink Agri.

Vraag en aanbod

Een twintigtal (maak)bedrijven in de regio Apeldoorn nam in juni kosteloos deel aan alweer de 4e workshop Industriële Symbiose in Gelderland/Overijssel. Deze workshop wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland en georganiseerd door VNO-NCW, Circles en Driven by Values aangevuld met lokale bedrijfsnetwerken. Doel van de middag was om de bedrijven met elkaar in gesprek te brengen over aanbod van en vraag naar reststromen bij hun eigen bedrijf. De workshop werd geleid door Peter Mertens en Anne Tom Pathuis van Driven by Values.

Reststromen

Voor het ene bedrijf is een reststroom afval terwijl het voor een ander bedrijf juist een grondstof kan zijn die bijdraagt aan een nieuwe innovatie. De aanwezigen gaven aan dat de belangrijkste drijfveer vaak is het zoeken naar nieuwe verdienmodellen, maar om er daadwerkelijk mee aan de gang te gaan zijn kwaliteit, kennis en regels veelgenoemde belemmeringen. De belangrijkste succesfactoren om te komen tot een uitwisseling is het delen van kennis en een goed netwerk.

Workshop SIGMA

Industriële Symbiose over Grenzen heen (Mee)Maken en Aanjagen (SIGMA) is een programma waarbij gebruik gemaakt wordt van een eenvoudige methode om innovatie in de industrie te versnellen. Tijdens de workshop wordt door de deelnemers in een razend tempo zoveel mogelijk informatie uitgewisseld over hun branche-grenzen heen. Over grondstoffen, afvalstoffen, energie en andere innovatieve ideeën. Daarbij gaat het erom wat bedrijven over en nodig hebben. Dit kunnen concrete materialen of producten zijn maar ook kennis en reststromen. Door deze informatie van alle aanwezige bedrijven te combineren ontstaan interessante verbindingen met mogelijk nieuwe duurzame innovaties.

20 Matches

Na de workshop werden ongeveer 20 matches geteld. Een match is een mogelijke start van een samenwerking tussen twee of meer bedrijven om te kijken of reststromen gebruikt kunnen worden. Dat is een mooi resultaat. De data worden ook nog opgenomen in de landelijke database en ook daar wordt gekeken of er matches te maken zij. Alle deelnemers krijgen nu eerst een terugkoppeling en worden indien gewenst verder begeleidt bij de volgende stappen. Ook geïnteresseerd? Kijk dan op de website sigma.circles.nu voor meer informatie.

Ambities & doelen Circulaire Economie

In 2020 33% minder huishoudelijk afval

Nergens anders in Nederland wordt huishoudelijk afval zó goed gescheiden als in de Cleantech Regio. Toch kan de hoeveelheid restafval nog verder omlaag. In 2020 gaan we voor 33% minder huishoudelijk restafval en in 2030 zelfs naar maximaal 10 kilo restafval per inwoner per jaar.

2021 De Mars in Zutphen circulair bedrijventerrein

In 2021 is De Mars in Zutphen als eerste in Nederland een circulair bedrijventerrein, daarna volgen meer terreinen in de regio. De bedrijven willen hier o.a. een grondstoffenbank voor weg- en waterbouw realiseren.

Maakbedrijven werken aan gesloten grondstoffenkringloop

Onze regio kent veel slimme maakindustrie die nóg slimmer kan zijn door meer circulair te produceren. Gemeenten gaan (meer) circulair inkopen. Deze brede impuls voor een circulaire economie faciliteren we vanuit het programma CIRCLES en het te realiseren Centrum voor Circulair Ondernemen.

Eerbeek heeft duurzaam logistiek centrum voor de papierindustrie

Sinds 350 jaar is de papierindustrie sterk in onze regio. Eerbeek is de papierhoofdstad van Europa en ook in Loenen, Apeldoorn en Deventer vind je papierbedrijven. Deze zijn al grotendeels circulair, maar hoe kunnen ze meer waarde halen uit biobased grondstoffen?

Verdubbeling arbeidsplaatsen Deventer Open Innovatie Centrum

AkzoNobel ontwikkelt met gemeente Deventer en provincie Overijssel het Deventer Open Innovatie Centrum (DOIC). Dit biedt starters in chemiesector mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en het lab kan chemische processen helpen optimaliseren. 

Wij verwaarden reststoffen van ons huishoudelijk afval

We ‘verwaarden’ reststromen van textiel, organisch materiaal, luiers, elektronica en plastic.

Nieuws Circulaire Economie

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio