• Samen naar een
    schone toekomst

Woonagenda

De acht gemeenten uit de Cleantech Regio hebben samen met de provincie Gelderland een nieuwe woonagenda voor deze regio opgesteld. Hiermee geeft de regio richting aan het soort en aantal woningen dat gebouwd kan worden. Verduurzamen en klimaatbestendig maken van de bestaande woningen, wonen in combinatie met zorg en het karakter van stad en platteland zijn belangrijke uitgangspunten voor het regionale woonbeleid.


 

Ambities & doelen Woonagenda

In 2030 21.000 woningen

De komende jaren worden meer woningen gebouwd in de Cleantech Regio. Dat zijn de deelnemende gemeenten samen met de provincie Gelderland overeen gekomen. In totaal worden er in de Gelderse gemeenten 15.600 woningen gebouwd, 5000 woningen meer dan in 2018 is afgesproken. Inclusief Deventer betekent dat tot 2030 circa 21.000 nieuwe woningen.

Duurzaam bouwen

Een ander speerpunten bij de bouw van de nieuwe woningen in alle gemeenten is duurzaamheid. Niet alleen wordt er breed ingezet op energieneutraal, circulair, klimaatadaptatief en slimme mobiliteit, er moet ook duurzaam en zorgvuldig worden omgegaan met de beschikbare ruimte en nieuwbouw dient bij te dragen aan maatschappelijke of ruimtelijke opgaven in kernen of steden.

Publicaties

In 2020 publiceerden we een Addendum woonagenda op de Woonagenda 2018, waarbij doelen en ambities nog verder werden aangescherpt. De Evaluatie woonagenda is een bijlage van de Woonagenda 2018.

Nieuws Woonagenda

Ondertekening woondeal door Hugo de Jonge

07-03-2023

Woondeals voor 104.000 nieuwe woningen in Gelderland

Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen bijkomen in Gelderland. Op 8 maart zetten minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Peter Kerris en de gemeentelijke bestuurders in Zutphen hun handtekening onder zes woondeals: Regio Foodvalley, Achterhoek, Stedendriehoek, Groene Metropoolregio, Noord-Veluwe en Rivierenland.

Lees meer

19-12-2022

Wonen in beweging: Edwin Koning kijkt vooruit

Het werkveld wonen en volkshuisvesting is volop in beweging. Vanuit de regio werkt Edwin Koning als regiocoördinator wonen hard om de ambities en opgaven samen met gemeenten voor elkaar te krijgen. Want: wonen gaat ons allemaal aan!

Lees meer

16-12-2020

Gemeenten Cleantech Regio gaan 5000 extra woningen bouwen

Er mogen meer huizen worden gebouwd in de Cleantech Regio. Dat zijn de deelnemende gemeenten overeengekomen met de provincie Gelderland. In totaal mogen de Gelderse gemeenten 15.600 woningen bouwen, 5000 meer dan in 2018 is afgesproken. Inclusief Deventer betekent dat circa 21.000 nieuwe woningen. Dit staat in de nieuwe Regionale Woonagenda 2020.

Lees meer

09-12-2020

Cleantech Regio zet met extra woningbouw in op groei en kwaliteit

De komende jaren worden meer woningen gebouwd in de Cleantech Regio. Dat zijn de deelnemende gemeenten samen met de provincie Gelderland overeen gekomen. In totaal worden er in de Gelderse gemeenten 15.600 woningen gebouwd, 5000 woningen meer dan in 2018 is afgesproken. Inclusief Deventer betekent dat tot 2030 circa 21.000 nieuwe woningen.

Lees meer

15-11-2018

Nieuwe woonagenda voor ‘goed wonen’ in de Cleantech Regio

De juiste woning, voor de juiste doelgroep op de juiste plek

De acht gemeenten uit de Cleantech Regio hebben samen met de provincie Gelderland een nieuwe woonagenda voor deze regio opgesteld.

Lees meer

Samenwerkingspartners Woonagenda