• Samen naar een
    schone toekomst

Regio Deal

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal. De Regio Deal stelt inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden in de Cleantech Regio in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken.


De Regio Deal versterkt bestaande samenwerkingen en zorgt ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en Regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel. Op www.krachtvanderegio.nl, een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vind je meer actuele informatie.

Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen.

Om dit te bewerkstelligen zijn er in deze Regio Deal twee actielijnen geformuleerd die elkaar versterken: “Cleantech Werkt” aan “Groene Groei”.

Projecten

Ambities & doelen Regio Deal

Investeren in onze regio

Voor de totstandkoming van de Cleantech Regio Deal stelt het Rijk € 7,5 miljoen beschikbaar. De totale waarde van de Regio Deal behelst echter een investering van ruim € 100 miljoen, ondernemers in de regio investeren namelijk het meest. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio.

Groene groei

De regio streeft naar bevordering van de regionale aantrekkelijkheid om zo bestaande bedrijvigheid te verankeren en nieuwe bedrijvigheid naar deze regio te halen en de exportpositie te versterken. Dit leidt tot een duurzaam en toekomstgericht arbeidsmarktperspectief voor de inwoners. Dat gebeurt ook in een verbeterde balans tussen industrie en leefomgeving. Deze inspanningen leiden tot een structurele verlaging van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, grondstofgebruik en het fossiele brandstofverbruik in de regio. Onderdeel van een inclusieve groei zijn schone mobiliteitsoplossingen om de uitstoot van CO2 en het effect op de leefomgeving te verminderen.

Cleantech Werkt

Met deze Regio Deal Cleantech Regio wordt beoogd om meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio te krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Daarom investeert de Cleantech Regio in zowel jongeren als in bestaande werknemers én het verborgen arbeidspotentieel. Dit gebeurt op alle niveaus: van voortgezet onderwijs tot WO, met een focus op het beroepsonderwijs. Daarom wordt ingezet op een excellent, passend en vooral vraaggestuurd opleidings- en trainingsaanbod. Op die manier wordt de economische zelfstandigheid van de inwoners versterkt en kan de brede welvaart op termijn beter worden gegarandeerd.

Nieuws Regio Deal

22-05-2023

Waterstof!? Eerste Regio Deal-project klaar

Het Regio Deal-project GldH2 in Zutphen is het eerste project in de regio dat volledig is afgerond. GldH2 wil groene waterstofprojecten ontwikkelen voor de regio en het eerste doel is de bouw van een waterstoffabriek in Zutphen. Dankzij de Regio Deal is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en afgerond. Maar komt de fabriek er ook?

Lees meer

21-03-2023

Stadscampus De Kien: `Broedplaats voor ICT- en techniektalent

‘Stadscampus De Kien in Deventer wordt een bruisend en inspirerend gebied waar werken, wonen, leren en ontspanning hand in hand gaan én elkaar versterken. En hoe dat eruit gaat zien, begint zich steeds meer te vormen’, vertelt René Nelissen, sinds een half jaar programmamanager van De Kien.

Lees meer

09-02-2023

Minister-president Mark Rutte bezoekt Regio Stedendriehoek: gesprek over en mét de toekomst

Publicaties:

14022023 CONCEPT Uitvoeringsagenda Regio Stedendriehoek

Woensdag 8 februari vond de regioconferentie ‘Werken aan de regio’ plaats. In een drukbezochte Zwitsalhal in Apeldoorn kwamen vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs en ondernemers én minister-president Mark Rutte bij elkaar voor een inspirerend programma met als gemene deler: hoe zorgen we ervoor dat onze regio ook in de toekomst leefbaar, aantrekkelijk en groen blijft?

Lees meer

23-01-2023

'Regio Deal legt blijvend fundament voor samenwerking rijk, provincies, gemeenten en regio’

Begin 2020 ging bij Regio Stedendriehoek de champagne open: de Regio Deal was een feit. Mede dankzij de handtekeningen van gedeputeerden Jan van der Meer van provincie Gelderland en Eddy van Hijum van Overijssel konden we aan de slag met legio projecten. We zijn nu een paar jaar verder. Wat heeft de Regio Deal ons gebracht volgens de heren?

Lees meer

09-12-2022

De Regio Deal, een mooi voorbeeld van de kerstgedachten

Nog twee weken en dan is het kerstmis. Dan vieren we het feest van het licht, van Jezus’ geboorte, van samen zijn, warmte. Onze verre voorouders vierden rond die tijd de zonnewende. En volgens mij zijn wij ook allemaal blij met het feit dat de dagen weer langer worden.

Lees meer

29-11-2022

MKB Trade Office helpt ondernemers verder met export

MKB-ondernemers sterker maken in export, dat is het doel van MKB Trade Office. Inmiddels heeft MKB Trade Office ruim 600 bedrijven in kaart gebracht. Regelmatig vinden activiteiten plaats zoals handelsmissies en workshops en 23 november is de kick-off bijeenkomst voor 2023. ‘Verbindingen leggen is onze basis’.

Lees meer

Samenwerkingspartners Regio Deal

Columns