• Samen naar een
    schone toekomst

Regio Deal

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal. De Regio Deal stelt inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden in de Cleantech Regio in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken.


De Regio Deal versterkt bestaande samenwerkingen en zorgt ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en Regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel. Op www.krachtvanderegio.nl, een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vind je meer actuele informatie.

Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen.

Om dit te bewerkstelligen zijn er in deze Regio Deal twee actielijnen geformuleerd die elkaar versterken: “Cleantech Werkt” aan “Groene Groei”.

Projecten

Ambities & doelen Regio Deal

Investeren in onze regio

Voor de totstandkoming van de Cleantech Regio Deal stelt het Rijk € 7,5 miljoen beschikbaar. De totale waarde van de Regio Deal behelst echter een investering van ruim € 100 miljoen, ondernemers in de regio investeren namelijk het meest. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio.

Groene groei

De regio streeft naar bevordering van de regionale aantrekkelijkheid om zo bestaande bedrijvigheid te verankeren en nieuwe bedrijvigheid naar deze regio te halen en de exportpositie te versterken. Dit leidt tot een duurzaam en toekomstgericht arbeidsmarktperspectief voor de inwoners. Dat gebeurt ook in een verbeterde balans tussen industrie en leefomgeving. Deze inspanningen leiden tot een structurele verlaging van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, grondstofgebruik en het fossiele brandstofverbruik in de regio. Onderdeel van een inclusieve groei zijn schone mobiliteitsoplossingen om de uitstoot van CO2 en het effect op de leefomgeving te verminderen.

Cleantech Werkt

Met deze Regio Deal Cleantech Regio wordt beoogd om meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio te krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Daarom investeert de Cleantech Regio in zowel jongeren als in bestaande werknemers én het verborgen arbeidspotentieel. Dit gebeurt op alle niveaus: van voortgezet onderwijs tot WO, met een focus op het beroepsonderwijs. Daarom wordt ingezet op een excellent, passend en vooral vraaggestuurd opleidings- en trainingsaanbod. Op die manier wordt de economische zelfstandigheid van de inwoners versterkt en kan de brede welvaart op termijn beter worden gegarandeerd.

Nieuws Regio Deal

07-04-2021

Ontwikkelfonds maakt omscholen naar kansrijk werk makkelijker

Het Ontwikkelfonds Cleantech Regio is van start. Tot eind 2022 komt er voor maar liefst 1,5 miljoen euro aan scholingsvouchers beschikbaar voor de beroepsbevolking in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Iedereen tussen 18 en 67 jaar kan een voucher voor om-, na- of bijscholing aanvragen, vooral voor werk in sectoren waar volop vacatures zijn.

Lees meer

23-03-2021

NewTechPark inspireert Apeldoorners voor techniek

De Cleantech Regio Deal helpt inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden het vestigings- en leefklimaat van onze regio te versterken. Samen realiseren we een groene, duurzame en inclusieve economische groei en de Regio Deal werkt daarbij als hefboom. NewTechPark heeft als een van de eerste projecten een bijdrage uit onze Regio Deal ontvangen. Doel: meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. 

Lees meer
Regio Deal

24-02-2021

Zó zorgvuldig gaat de kassier om met onze Regio Deal miljoenen

Frank Hendriks is kassier van de Regio Deal. Dat wil zeggen dat hij miljoenen beheert en zorgt dat het geld van de Regio Deal goed besteed wordt. Geen eenvoudige maar wel een cruciale rol in het realiseren van alle innovatieve en duurzame projecten. Frank: ‘Hoewel ik erg betrokken ben bij de regio, ben ik als kassier zakelijk. Het geld moet goed besteed worden.’

Lees meer

25-01-2021

Eerste resultaten Regio Deal met 5 circulaire fabrieken

Cleantech Regio legt in haar agenda én in de Regio Deal grote nadruk op circulariteit. Ook de provincie Gelderland zet vol in op een circulaire economie. Veertien bedrijven in de provincie hebben daarom subsidie gekregen om werk te maken van circulariteit. Vijf van deze bedrijven zijn gevestigd in de Cleantech Regio.

Lees meer

18-12-2020

Kick-off Regio Deal: projecten nu officieel van start

De Regio Deal is van start. Donderdag 17 december zijn tijdens een online kick-off bijeenkomst alle projecten in de Regio Deal officieel afgetrapt. Cleantech Regio directeur Arko van Brakel: ‘De Regio Deal is een succes aan het worden. Maar nu moeten we het écht gaan doen met elkaar.’

Lees meer

13-07-2020

Rijk en regio investeren bijna € 23 miljoen in Cleantech Regio Deal

Met een impuls van bijna € 23 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om een meer economisch weerbare regio te creëren met behoud van de groene leefomgeving. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer