• Samen naar een
    schone toekomst

Regio Deal

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal. De Regio Deal stelt inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden in de Cleantech Regio in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken.


De Regio Deal versterkt bestaande samenwerkingen en zorgt ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en Regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel. Op www.krachtvanderegio.nl, een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vind je meer actuele informatie.

Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen.

Om dit te bewerkstelligen zijn er in deze Regio Deal twee actielijnen geformuleerd die elkaar versterken: “Cleantech Werkt” aan “Groene Groei”.

Projecten

Ambities & doelen Regio Deal

Investeren in onze regio

Voor de totstandkoming van de Cleantech Regio Deal stelt het Rijk € 7,5 miljoen beschikbaar. De totale waarde van de Regio Deal behelst echter een investering van ruim € 100 miljoen, ondernemers in de regio investeren namelijk het meest. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio.

Groene groei

De regio streeft naar bevordering van de regionale aantrekkelijkheid om zo bestaande bedrijvigheid te verankeren en nieuwe bedrijvigheid naar deze regio te halen en de exportpositie te versterken. Dit leidt tot een duurzaam en toekomstgericht arbeidsmarktperspectief voor de inwoners. Dat gebeurt ook in een verbeterde balans tussen industrie en leefomgeving. Deze inspanningen leiden tot een structurele verlaging van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, grondstofgebruik en het fossiele brandstofverbruik in de regio. Onderdeel van een inclusieve groei zijn schone mobiliteitsoplossingen om de uitstoot van CO2 en het effect op de leefomgeving te verminderen.

Cleantech Werkt

Met deze Regio Deal Cleantech Regio wordt beoogd om meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio te krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Daarom investeert de Cleantech Regio in zowel jongeren als in bestaande werknemers én het verborgen arbeidspotentieel. Dit gebeurt op alle niveaus: van voortgezet onderwijs tot WO, met een focus op het beroepsonderwijs. Daarom wordt ingezet op een excellent, passend en vooral vraaggestuurd opleidings- en trainingsaanbod. Op die manier wordt de economische zelfstandigheid van de inwoners versterkt en kan de brede welvaart op termijn beter worden gegarandeerd.

Nieuws Regio Deal

15-06-2021

De Innovatie Coöperatie: Vooruitboeren in de regio!

De Innovatie Coöperatie brengt vernieuwende ondernemers in de landbouw en hun samenwerkingspartners bij elkaar. Voor het leggen van nieuwe contacten om elkaar te inspireren en voor het realiseren van ideeën van onderop. De Innovatie Coöperatie was eerst alleen actief in Lochem en nu ook als Regio Deal project in de Cleantech Regio.

Lees meer

17-05-2021

Waterstoffabriek Zutphen moet regio voorzien van groene H2

Eind 2023 moet hij klaar zijn, de waterstoffabriek die met behulp van de Cleantech Regio Deal gaat verrijzen in Zutphen. ‘We starten met de productie van twee megawatt groene waterstof per jaar en kunnen opschalen naar tien megawatt. Daarmee gaan we voorzien in een groot deel van de toekomstige regionale behoefte aan waterstof’, zegt initiatiefnemer GldH2.

Lees meer

14-05-2021

Jaarevent Fieldlab Circulaire Innovaties: meld je nu aan

Het Fieldlab Circulaire Innovaties Maakbedrijven (CIM) van Saxion helpt bedrijven door oplossingen te vinden die de implementatie van circulaire producten, werkwijzen en/of businessmodellen mogelijk maken. Het Fieldlab CIM bestaat ruim een jaar. Daarom wordt op donderdag 20 mei het online evenement ‘Circulaire Innovaties in Oost-Nederland’ gehouden.

Lees meer

07-04-2021

Ontwikkelfonds maakt omscholen naar kansrijk werk makkelijker

Het Ontwikkelfonds Cleantech Regio is van start. Tot eind 2022 komt er voor maar liefst 1,5 miljoen euro aan scholingsvouchers beschikbaar voor de beroepsbevolking in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Iedereen tussen 18 en 67 jaar kan een voucher voor om-, na- of bijscholing aanvragen, vooral voor werk in sectoren waar volop vacatures zijn.

Lees meer

23-03-2021

NewTechPark inspireert Apeldoorners voor techniek

De Cleantech Regio Deal helpt inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden het vestigings- en leefklimaat van onze regio te versterken. Samen realiseren we een groene, duurzame en inclusieve economische groei en de Regio Deal werkt daarbij als hefboom. NewTechPark heeft als een van de eerste projecten een bijdrage uit onze Regio Deal ontvangen. Doel: meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. 

Lees meer
Regio Deal

24-02-2021

Zó zorgvuldig gaat de kassier om met onze Regio Deal miljoenen

Frank Hendriks is kassier van de Regio Deal. Dat wil zeggen dat hij miljoenen beheert en zorgt dat het geld van de Regio Deal goed besteed wordt. Geen eenvoudige maar wel een cruciale rol in het realiseren van alle innovatieve en duurzame projecten. Frank: ‘Hoewel ik erg betrokken ben bij de regio, ben ik als kassier zakelijk. Het geld moet goed besteed worden.’

Lees meer