De Nederlandse economie kende tot de coronacrisis een groeiperiode. Hoewel de groei voorlopig voorbij is, zijn er in de Cleantech Regio nog volop bedrijven die op zoek zijn naar talent. Wel is er sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt; vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan.

Verschillende regionale projecten proberen deze mismatch aan te pakken.

 

‘Samen werken aan wendbaarheid’


Als onderdeel van het actieplan Human Capital Cleantech Regio is het project ‘Samen werken aan Wendbaarheid’ ontstaan. Saxion, FactorWerk, Leerwerkloket Stedenvierkant, Gelders Vakmanschap, Aventus en Verbindende Kennisstad van DEP organiseren een drietal pilots voor switchers. Doel is als regio te leren hoe we zo goed mogelijk sámen ervoor kunnen zorgen dat carriereswitchers vanuit een concrete werkgeversvraag via een kort onderwijstraject naar een nieuwe baan in een kansbranche begeleid kunnen worden. De pilots zijn nu in ontwikkeling en vinden in 2021 plaats.

Scholingsfonds Cleantech Regio


Eén van de Regiodeal projecten is het ontwikkelen van een nieuw scholingsfonds,dat wordt gebruikt om om- en herscholing toegankelijker te maken. Eerste prioriteit van het fonds is om met vouchers het ontwikkelen van technische en ICT-vaardigheden te stimuleren, vanwege de energietransitie en groei van de circulaire economie. Ook stimuleert het fonds scholing richting tekortsectoren, zoals zorg en logistiek. Het fonds gaat begin 2021 van start.