Wie zijn er allemaal op regionaal niveau actief op het thema onderwijs en arbeidsmarkt? En waar kun je terecht voor meer informatie over deze partijen? Met de landschapskaart human capital Cleantech Regio is dit onlangs in beeld gebracht. De landschapskaart is een gezamenlijk initiatief van de human capital achterban in de regio.

speelveld HC CTR 2020 V1 4

Regionale samenwerkingsverbanden op de landschapskaart

FactorWerk

Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. Binnen deze regio’s werken gemeenten en het UWV samen aan dienstverlening die gericht is op werkgevers en werkzoekenden. Dat gebeurt meestal vanuit een zogeheten Werkgeversservicepunt. In onze arbeidsmarktregio, die naast de Cleantech Regio ook uit de Noord Veluwe bestaat, zet het WerkgeversServicepunt FactorWerk zich in voor matching, scholing en inclusief ondernemen. www.factorwerk.org.

Leerwerkloket Stedenvierkant


Het Leerwerkloket Stedenvierkant is actief in onze arbeidsmarktregio (Cleantech Regio en Noord Veluwe) en zet zich ervoor in om een leven lang ontwikkelen voor iedereen mogelijk te maken. Zowel studenten, werkzoekenden, werknemers als werkgevers kunnen bij het leerwerkloket Stedenvierkant terecht voor onafhankelijk advies over leren en werken. https://stedenvierkant.lerenenwerken.nl/

Platform Techniek Stedendriehoek


Platform Techniek Stedendriehoek promoot in de Cleantech Regio techniek in het onderwijs, verbindt ideeën en initiatieven, is spreekbuis voor techniek en lobbyt voor techniek. Het platform ondersteunt de lokale platforms techniek bij het organiseren van plaatselijke activiteiten voor kinderen, jongeren en docenten en neemt daarvoor op regionaal niveau het initiatief. https://www.pts3h.nl/

Cleantech Regio


Ook de Cleantech Regio is een samenwerkingsverband, die de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers op regionaal niveau versterkt. Wat onze rol is binnen het human capital speelveld, lees je hier.

Samen werken aan een inclusieve en wendbare arbeidsmarkt


Samenwerken, dat doen we in de verschillende samenwerkingsverbanden die er zijn, maar ook in programma’s en projecten. Bekijk een overzicht van deze projecten.