Publicaties:

In de Agenda Energietransitie Cleantech Regio (2016) staat hoe wij de energietransitie vormgeven.

Met energienetwerkbedrijf Alliander en provincies Overijssel en Gelderland stelden we in 2014 een routekaart op om te komen tot een energieneutrale regio. Die routekaart is concreet vertaald naar onze regionale transitieagenda.

Vier transitiepaden

Wij geven de energietransitie vorm langs vier transitiepaden:

  1. Van energieconsument naar energieproductie: woningen, bedrijfspanden en industriegebieden gaan energie leveren
  2. Het landelijk gebied is voedsel- en energieproducent: hier is ruimte om een groot aandeel duurzame energie te produceren, rekening houdend met ruimtelijke kwaliteit van het landschap
  3. Duurzame mobiliteit en transport: vervoer ‘vergroenen’ door technologische verbeteringen, elektrisch rijden, duurzame brandstoffen en verschuivingen (van vrachtwagen naar trein en/of schip)
  4. Ondernemende regio: op alle terreinen omarmen we initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoals energiecoöperaties

We haken aan bij de provincies

Wij haken met onze Agenda Energietransitie aan bij het Gelders Energie Akkoord en het programma Nieuwe Energie Overijssel. Hoever wij zijn met onze ambities gaan we monitoren. Wij laten inwoners en andere partners in de Cleantech Regio weten hoe we ervoor staan. Ook het Gelders Energieakkoord zorgt op termijn voor regionale monitoring.
De Stedendriehoek Index biedt nu al een schat aan informatie over cleantech en energie. Bekijk wat onze CO2-footprint is, of hoeveel energie we opwekken via zon of wind.