Innovatie ontstaat waar meerdere branches en disciplines elkaar ontmoeten. Dat gebeurt in transitiearena’s. ‘Innovators’ werken de transitiepaden uit onze Agenda Energietransitie verder uit.

Economie, cultuur, technologie, natuur en milieu, zorg, regelgeving: al deze disciplines zijn vertegenwoordigd in transitiearena’s. De energietransitie die nodig is, moet voortkomen uit innovaties uit verschillende branches en organisaties. Die versterken elkaar en zorgen voor versnelling.

Elk transitiepad heeft een eigen arena, met een compact team betrokken deelnemers die out of the box denken over duurzaamheid. Zij werken de transitiepaden verder uit, waarna Cleantech Regio Development de ideeën concretiseert.