• Samen naar een
    schone toekomst

Energietransitie

Ons hoogste doel is energieneutraliteit. Een grote ambitie. En een noodzakelijke. Wie alleen al kijkt naar ‘Groningen’ weet: er is geen tijd te verliezen! Daarom is energietransitie topthema in onze agenda. Onze missie is immers energieneutraliteit in 2030. Op weg hiernaartoe zetten we een belangrijke tussenstap in 2023 en maken vervolgens de balans op.


Top 6 ambities Energietranistie:

  • Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer
  • 30.000 woningen van het aardgas af
  • 25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers - 50% van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor elektrisch vervoer
  • 50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020 (ten opzichte van 2004)
  • Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone
  • Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas

Lees ook meer over de ambities en doelen in de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 (pdf)

Projecten

Ambities & doelen Energietransitie

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

30.000 woningen van het aardgas af

Transform 1.0 is het nieuwe, integrale, bovenregionale programma voor verduurzaming van woonwijken. De ingredienten: financiele arrangementen, een investeringsplatform en ‘regelruimte’. Voor bedrijventerreinen ontwikkelen we een soortgelijke gebiedsaanpak.

25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers

En 50% van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor elektrisch vervoer. Onze mobiliteit moet schoner. Vanuit het bestaande programma Slim en Schoon Reizen doen we al veel. We versnellen en intensiveren onze aanpak.

50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020

(ten opzichte van 2004) Onze grootste energieverbruikers zijn bedrijven. Deze motoren van onze regionale economie moeten ook in de toekomst over voldoende (duurzame) energie beschikken. Hier zorgen we voor door energiebesparing, hergebruik van warmte, biomassa en afval en opwekking van duurzame energie. Een belangrijke sector in onze regio is de papierindustrie in Eerbeek en Loenen.

Opwekking van duurzame energie Cleantech A1 zone

Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone.  Willen we energieneutraal worden, dan is alleen energie besparen niet voldoende. We moeten ook duurzame energie opwekken. Waar, hoe en hoeveel energie dat opbrengt, staat in het regionaal realisatieprogramma 2018-2023 (in 2018 klaar). 

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas

Nieuws Energietransitie

07-12-2021

‘Met ons advies kunnen vakantieparken gelijk aan de slag’

‘Hoe kan ik mijn vitale vakantiepark zo goed mogelijk klaarstomen voor de aanstaande onvermijdelijke energietransitie? Het is de centrale vraag van het Fieldlab Energietransitie Vakantieparken. In september is de pilot gestart die medio 2022 tot het Fieldlab Energietransitie Vakantieparken moet leiden. Sinds kort draait de pilot en doen studenten van Saxion onderzoek.

Lees meer

01-12-2021

Terugblik werkbezoek voor Gedeputeerde Staten Gelderland en Overijssel

Gistermiddag organiseerde Cleantech Regio een digitaal werkbezoek voor Gedeputeerde Staten Gelderland en Overijssel.

Lees meer
Arko van Brakel

16-09-2020

Een achtertuin vol vertrouwen

Wat is een beter startpunt om mee te bouwen aan een duurzame planeet dan onze eigen achtertuin? Vanuit die gedachte heb ik begin van dit jaar besloten een steentje bij te dragen aan het ontwikkelen van een duurzame economie in mijn eigen regio, de stedendriehoek.

Lees meer

12-10-2020

'Doorbreek de patronen!'

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je al had.” Het is een oude, tijdloze wijsheid, die volledig van toepassing is op de stand van zaken in onze moderne samenleving. Om bijvoorbeeld daadwerkelijk tot een circulaire, energie-neutrale economie te kunnen komen, moeten we massaal onze bestaande gedragspatronen doorbreken.

Lees meer
Arko van Brakel

12-11-2020

'Het nieuwe succes is niet meer, meer, meer...'

Terugkijkend op 31 jaar aan ups, downs en andere ondernemerservaringen, valt me op dat de geschiedenis zich steeds vaker en sneller herhaalt. Op het gevaar af dat deze column een nieuwe aflevering wordt van “opa vertelt”, zie ik vooral overeenkomsten tussen de relatieve traagheid waarmee ooit internet innovaties doorbraken en de huidige energie transitie.

Lees meer

15-12-2020

Een witte kerst in 2048?

Zaterdag 12 december heb ik, samen met duizenden mensen wereldwijd, gewandeld en mijn stappen geteld om aandacht te vragen voor Antarctica dat in 2048 min of meer vogelvrij wordt. Op dit moment gelden er internationale afspraken die dit witte werelddeel beschermen tegen olie- en gaswinning en andere exploitatie. In 2048 lopen die afspraken af. Er is maar één manier om te zorgen dat het niet nodig zal zijn om in het Zuidpoolgebied naar fossiele brandstof te boren en dat is simpelweg zorgen dat hier geen reden voor is. Dat is mogelijk als het ons lukt om volledig over te schakelen op duurzame energie en grondstoffen. Dat hebben we zelf in de hand.

Lees meer