• Samen naar een
    schone toekomst

Circulaire Economie

Ondernemen en innoveren met een duurzaam businessmodel en (her)gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Dat is goed voor het milieu én onze economie. Onze regio kent al veel mooie circulaire voorbeelden. Onze circulaire economie ontwikkelt zich dankzij ‘smart & sustainable industries’. We richten ons al op de maakindustrie en daar komen agrofood, de papierindustrie, chemie en reststoffenverwerkers bij.


Top 6 ambities Circulaire Economie

  • in 2020 33% minder huishoudelijk afval
  • in 2021 is De Mars in Zutphen als eerste in Nederland een circulair bedrijventerrein, daarna volgen meer terreinen in de regio
  • 50% van onze maakbedrijven werkt aan een gesloten grondstoffenkringloop en verbetert zichzelf permanent
  • Eerbeek heeft een duurzaam logistiek centrum voor de papierindustrie
  • Deventer Open Innovatie Centrum verdubbelt arbeidsplaatsen naar 650
  • Wij verwaarden reststoffen van ons huishoudelijk afval

Lees meer over de ambities en doelen in de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 (pdf)

Projecten

Ambities & doelen Circulaire Economie

In 2020 33% minder huishoudelijk afval

Nergens anders in Nederland wordt huishoudelijk afval zó goed gescheiden als in de Cleantech Regio. Toch kan de hoeveelheid restafval nog verder omlaag. In 2020 gaan we voor 33% minder huishoudelijk restafval en in 2030 zelfs naar maximaal 10 kilo restafval per inwoner per jaar.

2021 De Mars in Zutphen circulair bedrijventerrein

In 2021 is De Mars in Zutphen als eerste in Nederland een circulair bedrijventerrein, daarna volgen meer terreinen in de regio. De bedrijven willen hier o.a. een grondstoffenbank voor weg- en waterbouw realiseren.

Maakbedrijven werken aan gesloten grondstoffenkringloop

Onze regio kent veel slimme maakindustrie die nóg slimmer kan zijn door meer circulair te produceren. Gemeenten gaan (meer) circulair inkopen. Deze brede impuls voor een circulaire economie faciliteren we vanuit het programma CIRCLES en het te realiseren Centrum voor Circulair Ondernemen.

Eerbeek heeft duurzaam logistiek centrum voor de papierindustrie

Sinds 350 jaar is de papierindustrie sterk in onze regio. Eerbeek is de papierhoofdstad van Europa en ook in Loenen, Apeldoorn en Deventer vind je papierbedrijven. Deze zijn al grotendeels circulair, maar hoe kunnen ze meer waarde halen uit biobased grondstoffen?

Verdubbeling arbeidsplaatsen Deventer Open Innovatie Centrum

AkzoNobel ontwikkelt met gemeente Deventer en provincie Overijssel het Deventer Open Innovatie Centrum (DOIC). Dit biedt starters in chemiesector mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en het lab kan chemische processen helpen optimaliseren. 

Wij verwaarden reststoffen van ons huishoudelijk afval

We ‘verwaarden’ reststromen van textiel, organisch materiaal, luiers, elektronica en plastic.

Nieuws Circulaire Economie

01-12-2021

Terugblik werkbezoek voor Gedeputeerde Staten Gelderland en Overijssel

Gistermiddag organiseerde Cleantech Regio een digitaal werkbezoek voor Gedeputeerde Staten Gelderland en Overijssel.

Lees meer

23-11-2021

Meld je innovatie aan voor de Circulaire Innovatie Top 20

Heel veel organisaties in Gelderland & Overijssel zijn volop bezig met het realiseren van circulaire innovaties. Om alle ideeën en initiatieven op de kaart te zetten en elkaar te inspireren, organiseert CIRCLES de Circulaire Innovatie Top 20 in Gelderland en Overijssel!

Lees meer

16-11-2021

Doe mee aan de Challenge Week Circulaire Fabrieken

Ben jij op zoek naar kennis over en/of een aanpak voor je circulaire ambities? Sta je open voor co-creatie en wil je via open innovatie samenwerken met andere mkb’ers en/of start-ups? Doe dan mee met de Challenge Week van 17 tot 23 januari 2022, georganiseerd door het project Circulaire Fabrieken.

Lees meer
Arko van Brakel

16-09-2020

Een achtertuin vol vertrouwen

Wat is een beter startpunt om mee te bouwen aan een duurzame planeet dan onze eigen achtertuin? Vanuit die gedachte heb ik begin van dit jaar besloten een steentje bij te dragen aan het ontwikkelen van een duurzame economie in mijn eigen regio, de stedendriehoek.

Lees meer

12-10-2020

'Doorbreek de patronen!'

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je al had.” Het is een oude, tijdloze wijsheid, die volledig van toepassing is op de stand van zaken in onze moderne samenleving. Om bijvoorbeeld daadwerkelijk tot een circulaire, energie-neutrale economie te kunnen komen, moeten we massaal onze bestaande gedragspatronen doorbreken.

Lees meer
Arko van Brakel

12-11-2020

'Het nieuwe succes is niet meer, meer, meer...'

Terugkijkend op 31 jaar aan ups, downs en andere ondernemerservaringen, valt me op dat de geschiedenis zich steeds vaker en sneller herhaalt. Op het gevaar af dat deze column een nieuwe aflevering wordt van “opa vertelt”, zie ik vooral overeenkomsten tussen de relatieve traagheid waarmee ooit internet innovaties doorbraken en de huidige energie transitie.

Lees meer