• Samen naar een
    schone toekomst

Cleantech A1-zone

De Cleantech A1-zone: een gebied van twee kilometer breed aan weerszijden van de A1, tussen afslag Hoenderloo en afslag Lochem. De A1-zone is regionale koploper met (inter)nationale uitstraling door versnelde realisatie van cleantech-opgaven, met synergie en kwaliteit in een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. In het programma van de Cleantech A1-zone hebben de samenwerkende partners in de Cleantech Regio de verbreding van de A1 aangegrepen om op een slimme manier met cleantech opgaven om te gaan.


De schop gaat al in de grond, dus een uitgelezen moment om verder te kijken dan sec de verbreding. Dat heeft veel enthousiasme opgeleverd en een keur aan ideeën om duurzaamheid, behoud van natuur en aantrekkelijk wonen, werken en ondernemen mogelijk te maken. Meer over het proces en de stappen die al zijn gezet en gezet gaan worden, is te lezen in het magazine Cleantech A1-zone.

Omgevingsagenda

Cleantech Icoon A1 is één van de vliegwielprojecten uit de Omgevingsagenda Cleantech Regio. Deze agenda voeren provincie Gelderland, de Strategische Board Stedendriehoek en de Stedendriehoek-gemeenten samen uit. Samen werken zij aan gezamenlijke thema’s die elkaar raken en versterken en die éxtra inspanning vragen van overheden, ondernemers en onderwijs en onderzoek. Projecten zoals Cleantech Icoon A1 versnellen als ‘vliegwielen’ de realisatie van ambities.

A1-Viewer

In de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Deventer in het gebied rondom de A1 wemelt het van de innovaties en duurzame initiatieven. Maar omdat je die vanaf de snelweg niet ziet, is er een interactieve viewer gemaakt, een initiatief van Cleantech Regio in samenwerking met Provincie Gelderland. Deze kaart laat zien welke duurzame bedrijven en initiatieven er in de A1-zone zijn en welke resultaten al geboekt zijn.

We hebben de initiatieven ingedeeld in vijf deelonderwerpen:

1. Circulair
Afval bestaat niet meer in een ideale kringloopeconomie. Hergebruik van hernieuwbare grondstoffen, is kortom hét nieuwe ondernemen. U leest welke  mooie circulaire voorbeelden te vinden bij bedrijven die dit al volop doen.

2. De verbinding met de regio
Wat je van dichtbij haalt of wegzet, hoef je ook niet ver te transporteren. Daarom is lokaal is een van de toverwoorden als het gaat om een duurzame toekomst.

3. Energietransitie
Energieneutraal zijn: daar gaan we voor. Rondom de A1 zijn bedrijven en organisaties volop bezig met de energietransitie en zij zetten nu al flinke stappen. Zij besparen op het eigen energieverbruik, maken werk van het duurzaam opwerken van eigen energie én kijken naar duurzamere vormen van mobiliteit.

4. Innovatie
Zonder innovaties geen duurzame toekomst. Talloze organisaties en bedrijven maken dan ook structureel werk van innovatie. Zij zijn druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten en zien innovatie niet als een los project maar bedden het structureel in, in hun eigen organisatie.

5. Mensen
Mensen maken het verschil. In bedrijven, organisaties en bij projecten. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het niet langer vanzelfsprekend dat je als organisatie de juiste mensen aan je kunt binden. Organisaties die extra oog hebben voor menselijk kapitaal, ontwikkelen bijvoorbeeld speciale programma’s voor talentontwikkeling. Niet alleen voor huidige werknemers maar juist óók voor toekomstige werknemers. Hierbij is ook oog voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Of bekijk de MapTour met verhalen van duurzame bedrijven in de regio.

Ambities & doelen A1-zone

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost.

Nieuws Cleantech A1-zone

18-10-2022

Akkoord gebiedsontwikkeling A1-zone Wilp-Achterhoek ondertekend

De gebiedspartners Algemeen Belang Wilp-Achterhoek, Attero, Bosgoed Diervoeders, Cleantech Regio en gemeente Voorst ondertekenden op dinsdag 11 oktober een hoofdlijnenakkoord. In dit akkoord staan de afspraken die de vijf partijen met elkaar hebben gemaakt om samen de leefbaarheid in Wilp-Achterhoek sterk te verbeteren.

Lees meer

31-03-2022

Wilp-Achterhoek en Voorst verhogen leefbaarheid bij verbreding A1

De gemeente Voorst besloot dinsdag 29 maart om de gemeentelijke procedures in gang te zetten om het viaduct Ardeweg niet terug te plaatsen bij de verbreding van snelweg A1. Na jarenlange voorbereiding en verschillende bewonersavonden in Wilp-Achterhoek nam het college van burgemeester en wethouders dit besluit

Lees meer

01-07-2021

Regio's langs A1 luiden noodklok: grote zorgen over bereikbaarheid Oost-Nederland

De bereikbaarheid van Midden- en Oost-Nederland, zowel over de weg als via het spoor en het water wordt de komende jaren slechter. Vijf regio's langs de A1, waaronder Cleantech Regio, luiden daarover de noodklok. De druk vanuit de Randstad op Midden- en Oost-Nederland is nu al groot. "Dat vraagt om snellere én om comfortabelere verbindingen", aldus Ron König, burgemeester van Deventer en portefeuillehouder mobiliteit van Cleantech Regio.

Lees meer

08-03-2021

'Breng niet de burger, maar overheden in beweging'

Publicaties:

Lees hier het essay 'Breng burgers in beweging' 

 

Lees hier de perspectiefwisseling van Hans de Haan en Dieter de Vroomen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in het essay ‘Breng de burger in beweging’ dat veel burgers zich best willen inzetten voor hun leefomgeving, maar daar niet aan toe komen en dat de overheid hen beter moet faciliteren. Hans de Haan en Dieter de Vroomen zijn van mening dat burgers wel degelijk in beweging komen, maar vervolgens vast lopen bij uitvoeringsorganisaties en dat de overheid juist dáár moet faciliteren.

Lees meer
Omgevingsagenda Oost-Nederland

06-07-2020

Landsdeel Oost als eerste met integrale gebiedsgerichte aanpak

Publicaties:

Omgevingsagenda Oost-Nederland

Handout Omgevingsagenda Oost

Om de meer gebiedsgerichte aanpak van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) handen en voeten te geven is de omgevingsagenda ontwikkeld. Omgevingsagenda’s brengen per landsdeel de verschillende omgevingsvisies, wateragenda’s en lopende – nationaal, provinciaal, gemeentelijk – met elkaar in verbinding. Landsdeel Oost, waarin ook Cleantech Regio participeert, is al eerder gestart als pilot en heeft daarom nu als eerste de agenda al klaar. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de nieuwe manier van interbestuurlijke samenwerking ten aanzien van de inrichting van Nederland.

Lees meer

13-03-2019

Uitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo versneld van start

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) luidde op 13 maart 2019 de start van de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo in.

Lees meer

Samenwerkingspartners Cleantech A1-zone