header

Inwoners

De Cleantech Regio en alle aangesloten gemeenten hechten waarde aan inwonerparticipatie in aanloop naar de vaststelling van de definitieve Regionale Energie Strategie (RES) en alle bijbehorende tussentstappen. Op deze pagina vindt u meer informatie over o.a. inspraakmogelijkheden per gemeente (zie Meedenken, Meepraten, Meedoen).