header

Regionale Energiestrategie

De Cleantech Regio is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, ondernemers en onderwijs in onze regio. Voor de RES is in de Cleantech Regio samengewerkt door gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio. Gemeente Deventer doet mee in de Regionale Energie Strategie West-Overijssel.

De RES geeft antwoord op vragen als: waar en hoe wekken wij grootschalig duurzame energie op? Hoe slaan we die -zo nodig- op en welke energienetwerken zijn nodig om die naar woningen en bedrijven te krijgen? Wat zijn kansen om onze gebouwen duurzaam te verwarmen?

In de RES staat ook hoeveel Cleantech Regio denkt bij te dragen aan de landelijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Alle regionale strategieën moeten er samen voor zorgen dat Nederland de doelen uit het Klimaatakkoord haalt.

De doelstelling van het Klimaatakkoord is 49% CO2 reductie in 2030. Dit wordt vertaald in een eenheid voor energie-opwek, genaamd Terawattuur (Twh). Duurzame energie vormt een aandeel in het bereiken van de 49% CO2 reductie. Hiervan is het aandeel grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land 35 TWh. Het andere deel wordt ingevuld door: 

  • Besparing (130 TWh)
  • Wind op zee (49 TWh)
  • Zon op dak (7 TWh)
  • Andere duurzame energie vormen als geothermie, biomassa en biogas (39 TWh)

Samen met de andere 30 regio’s in Nederland hebben we de uitdaging om te komen tot 35 TWh grootschalige duurzame elektriciteit op land in 2030. Wat is ons aandeel als Cleantech regio hierin? Om hier een beeld van te vormen kan de totale landelijke opgave verdeeld worden over de regio’s op basis energieverbruik, van oppervlak, en inwonersaantal. Voor de Cleantech regio komt dit neer op tussen de 0,65 en 0,96 TWh. In Gelderland heeft het Gelders Energieakkoord ook een doelstelling geformuleerd, die overeenkomt met de ambitie van Cleantech Regio. 

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, de Strategische Board (vertegenwoordigers van bedrijfsleven, gemeenten en mbo- en hbo-onderwijs in de Cleantech Regio) en Liander werken samen als Cleantech Regio aan het RES-bod. Cleantech Regio is zowel de naam van onze regio als het samenwerkingsverband. Door krachten, kennis en kunde te bundelen kunnen we zorgvuldig een goed RES-bod vormgeven. Gemeente Deventer heeft ervoor gekozen zich voor de RES-opgave aan te sluiten bij RES-regio West-Overijssel. Uiteraard is Deventer voor alle andere ambities en projecten wel onderdeel van Cleantech Regio.

De energietransitie is in volle gang. Verandering brengt onzekerheid met zich mee, want hoe ziet Nederland of onze regio er nou uit over tien of dertig jaar? Deze verandering vraagt flexibiliteit en vertrouwen dat we de energietransitie op een slimme en verantwoorde manier met elkaar vormgeven. We weten dat de oplossingen van vandaag nog niet voldoende zijn voor de toekomst. Maar we weten ook als we niets doen, we afstevenen op een temperatuurstijging van meer dan 2 graden. Iets wat we moeten zien te voorkomen. Onze regio staat voor samenwerking. Heb je vragen, opmerkingen, ideeën, wensen of zelfs een uitdaging? Wij gaan samen met jou op zoek naar een antwoord.

Op deze website vind je alle informatie over het RES-proces dat nog volop aan de gang is. Wij vinden het belangrijk dat je de juiste informatie krijgt, zodat je een juist beeld kunt krijgen. Volop aan de gang betekent dat we steeds nieuwe kennis en informatie toevoegen aan deze website, denk hierbij aan rapporten, verslagen, ingezonden brieven etc. We nemen je graag mee in het proces. Wil je er zeker van zijn dat je op de hoogte bent en blijft van de laatste ontwikkelingen, schrijf je dan in op onze nieuwsupdate.

Het doel van de RES is de ruimtelijk inpassing van duurzame energie organiseren met maatschappelijk draagvlak. We hebben dit gedaan door met verschillende partijen die gebruik maken van de ruimte in de regio te kijken naar welke mogelijkheden er zijn voor zonnevelden en windmolens in dit gebied. Als we er nu voor zorgen dat we een goede energiestrategie neerleggen zullen we straks zelf kunnen bepalen hoe we de opgave gaan realiseren. We moeten nu handelen om de energietransitie veilig en humaan te laten verlopen. Dat klinkt hoog over, maar is uiterst praktisch: veilige energie- en warmteoplossingen, waarbij we ervoor moeten zorgen dat niet alleen de lasten, maar ook de lusten binnen onze regio blijven. In deze storymap leest u alles over dit proces.

Nieuws

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Wil je op de hoogte gehouden worden? Vul dan je naam en e-mailadres in.