De RES geeft antwoord op vragen als: waar en hoe wekken wij grootschalig duurzame energie op? Hoe slaan we die -zo nodig- op en welke energienetwerken zijn nodig om die naar woningen en bedrijven te krijgen? Wat zijn kansen om onze gebouwen duurzaam te verwarmen?

In de RES staat ook hoeveel Cleantech Regio denkt bij te dragen aan de landelijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Alle regionale strategieën moeten er samen voor zorgen dat Nederland de doelen uit het Klimaatakkoord haalt.