Op deze website vind je alle informatie over het RES-proces dat nog volop aan de gang is. Wij vinden het belangrijk dat je de juiste informatie krijgt, zodat je een juist beeld kunt krijgen. Volop aan de gang betekent dat we steeds nieuwe kennis en informatie toevoegen aan deze website, denk hierbij aan rapporten, verslagen, ingezonden brieven etc. We nemen je graag mee in het proces. 

Wil je er zeker van zijn dat je op de hoogte bent en blijft van de laatste ontwikkelingen, schrijf je dan in op onze nieuwsupdate. Het doel van de RES is de ruimtelijk inpassing van duurzame energie organiseren met maatschappelijk draagvlak. We hebben dit gedaan door met verschillende partijen die gebruik maken van de ruimte in de regio te kijken naar welke mogelijkheden er zijn voor zonnevelden en windmolens in dit gebied. Als we er nu voor zorgen dat we een goede energiestrategie neerleggen zullen we straks zelf kunnen bepalen hoe we de opgave gaan realiseren. We moeten nu handelen om de energietransitie veilig en humaan te laten verlopen. Dat klinkt hoog over, maar is uiterst praktisch: veilige energie- en warmteoplossingen, waarbij we ervoor moeten zorgen dat niet alleen de lasten, maar ook de lusten binnen onze regio blijven. In deze storymap leest u alles over dit proces.