Op deze pagina vind je een overzicht van alle relevante documenten, downloads en links rondom de Definitieve RES 1.0. 

 

De Cleantech Regio is één van de 30 regio's die met een RES bijdragen aan het halen van het Klimaatakkoord van Parijs. In totaal wil Nederland in 2030 totaal 35 Terawattuur (TWh) duurzame energie op land opwekken. De Cleantech Regio doet een bod om 1,07 TWh van deze duurzame energie te produceren. Namelijk door het plaatsen van windmolens, zonnepanelen op land en zonnepanelen op daken. 

De RES is een visie op hoe en hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De RES bevat geen concrete plannen voor de bouw van windmolens en de aanleg van zonnevelden. Met het maken van plannen beginnen de gemeenten nadat de RES 1.0 is vastgesteld. Daarna is er opnieuw ruimte voor inspraak.

  

Definitieve RES 1.0

↪ Definitieve RES 1.0

↪ Definitieve eindverslag inspraak