Op deze pagina vind je een overzicht van alle relevante documenten, downloads en links rondom de Concept RES. 

 
Nederland werkt aan de productie van schone energie. Om te beginnen met zon en wind. Dat gaat een grote impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Ook hier bij ons, in de Cleantech Regio.
 
Om dat in de komende tien jaar mogelijk te maken, hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030.
 

Algemeen

↪ Het Klimaatakkoord 

 

Startnotitie

↪ Startnotitie RES 2020-2030

↪ Startnotitie RES 2020-2030 (samenvatting)

 

Concept RES

↪ Concept RES

↪ Factsheet Concept RES

↪ Infographic RES

↪ Notitie Concept RES

↪ Brief NPRES aanbieding Concept RES 

↪ Bijlage | Netimpactrapportage

↪ Video 1 | Wat is de Concept RES?

↪ Video 2 | Zon en wind in de Concept RES

↪ Video 3 | Warmte in de Concept RES

↪ Video 4 | Energienetwerk in de Concept RES

 

Inwoners

↪ Algemene rapportage

↪ Factsheet Regionale Energietransitie

↪ Brief oplegger - Factsheet inwonersenquete

↪ Resultaten Swipocratie - Vragen

↪ Resultaten Swipocratie - Infographic

↪ Bundeling reacties inwoners en maatschappelijke partners Concept RES

 

Volksvertegenwoordigers

↪ Planning - Poster

↪ Raadsbijeenkomst Cleantech RES

↪ Handreiking RES - Positionering volksvertegenwoordigers

↪ 31 maart 2020 - Reactie RES dorpsraden

↪ 15 april 2020 - Beantwoordingsbrief op 'Reactie RES dorpsraden'

↪ Bundeling reacties raden Concept RES

↪ Bundeling reacties inwoners Concept RES

 

Jongeren

↪ Resultaten Swipocratie - Vragen

↪ Resultaten Swipocratie - Infographic

↪ NPRES Definitieve rapportage Jongeren en de Energietransitie

↪ NPRES Factsheet JongerenRES en Energietransitie Cleantech Regio 

↪ Nieuwsbericht JongRES