Klimaatakkoord regionaal vertaald

De doelstelling van het Klimaatakkoord is 49% CO2 reductie in 2030. Dit wordt vertaald in een eenheid voor energie-opwek, genaamd Terawattuur (Twh). Duurzame energie vormt een aandeel in het bereiken van de 49% CO2 reductie. Hiervan is het aandeel grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land 35 TWh.

Het andere deel wordt ingevuld door: 

  • Besparing (130 TWh)
  • Wind op zee (49 TWh)
  • Zon op dak (7 TWh)
  • Andere duurzame energie vormen als geothermie, biomassa en biogas (39 TWh)

Samen met de andere 30 regio’s in Nederland hebben we de uitdaging om te komen tot 35 TWh grootschalige duurzame elektriciteit op land in 2030. Wat is ons aandeel als Cleantech regio hierin? Om hier een beeld van te vormen kan de totale landelijke opgave verdeeld worden over de regio’s op basis energieverbruik, van oppervlak, en inwonersaantal. Voor de Cleantech regio komt dit neer op tussen de 0,65 en 0,96 TWh. In Gelderland heeft het Gelders Energieakkoord ook een doelstelling geformuleerd, die overeenkomt met de ambitie van Cleantech Regio.