Ruimte voor nieuw energie, niet makkelijk, wel nodig

De noodzaak van het Klimaatakkoord.

Het Klimaatakkoord komt niet zomaar uit de lucht vallen. We maken grondstoffen sneller op dan de aarde ze kan aanvullen. Zo putten we de aarde uit met alle gevolgen van dien voor onze leefomgeving. Daarom hebben 76 partijen het Klimaatakkoord ondertekend. We hebben afgesproken maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Waaronder het opwekken van duurzame energie. Tot 2030 richten we ons met name op zonne- en windenergie. Het grootste gedeelte daarvan wordt gewonnen op zee. Omdat dat niet voldoende is, onderzoeken we ook alle mogelijkheden op land.

Ons landschap verandert. Onze omgeving verandert.

Kolen- en gascentrales staan voor de meeste mensen uit het zicht. Maar windmolens en zonnepanelen? Die zijn zichtbaar en dichtbij. En het is duidelijk dat dit gevolgen heeft voor ons landschap en voor de omgeving waarin we wonen. We kunnen er niet omheen om samen te bekijken wat de beste mogelijkheden zijn. Dit gebeurt in 30 energieregio’s in de zogenoemde Regionale Energiestrategie (RES). 

Wat kunt u doen?

Als er mogelijk een zonnepark of windmolen komt in de omgeving van uw woning of werkplek, dan roept dat natuurlijk vragen op zoals: “Welke gevolgen heeft dat voor mij? Ga ik er hinder van ondervinden? Wie verdient er aan die zonne- en windprojecten en kunnen de mensen in de omgeving ervan meeprofiteren?” Wil je in gesprek daarover of meer weten over de stand van zaken in jouw regio, ga dan naar iedereendoetwat.nl/res 

Meer informatie

Meer informatie over de RES van de Cleantech Regio, waaronder de Ontwerp-RES 1.0, het vragenformulier en de FAQ's is te vinden op deze pagina

Stel je vraag

Heb je een vraag over de Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio? Vul dan onderstaand formulier in. 

 

Voer je voornaam in
Voer je achternaam in
Voer je woonplaats in
Voer een geldig e-mail adres in
Invalid Input