Pouwel Inberg - Wethouder Gemeente Brummen

Meedenken over wind- en zonneparken. Dat begint met de overtuiging dat deze energievormen bewezen oplossingen zijn, die bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Juist daar blijkt nog werk aan de winkel. Vooral voor de landelijke overheid.

Zo'n 100 inwoners van de gemeente Brummen bezochten begin februari een online bijeenkomst over lokaal zon- en windbeleid. In het lokale beleid leggen we vast waaraan onze toekomstige initiatieven voor zonne- en windparken moeten voldoen. Bijvoorbeeld hoe ze rekening houden met ons bijzondere landschap. En hoe inwoners kunnen deelnemen aan zo'n initiatief, ook financieel.

Die lokale uitgangspunten hebben veel impact op onze inwoners. Fijn dus dat de opkomst zo hoog was. Waarschijnlijk een stuk hoger dan bij een fysieke bijeenkomst in het gemeentehuis. En in ieder geval met een meer divers publiek. Toch bleef de input die we zochten beperkt. Wij wilden graag weten wat inwoners belangrijk vinden bij de aanleg van een zonnepark. Of bij het plaatsen van windmolens. Maar de meeste aanwezigen bleken veelal nog niet klaar te zijn voor die stap. Er waren nog veel vragen en twijfels over energie uit zon en wind. Zijn er geen alternatieven? Waarom plaatsen we niet meer windmolens op zee? Of zonnepalen op gebouwen?

Voordat je mee kunt denken over zon- en windenergie op land, moet je voldoende kennis hebben. Je moet overtuigd zijn van de noodzaak van de klimaatdoelstellingen. En dat we nu moeten inzetten op bewezen technieken. Zon- en windenergie dus. Want daarvan weten we zeker dat ze ons nu direct kunnen helpen om energieneutraal te worden. Natuurlijk zijn er volop ontwikkelingen met windmolens op zee en vindt er onderzoek plaats naar allerlei andere mogelijkheden. Zoals het benutten van de stroming van of warmte uit rivieren. We houden die opties op termijn ook open. Maar het is op dit moment niet voldoende. En langer wachten is geen optie.

Wat mij betreft ligt hier een belangrijke taak voor de landelijke overheid. Want dit speelt niet alleen in onze gemeente en onze regio. Dus vertel waarom we nú actie moeten ondernemen. Laat zien wat er allemaal gebeurt op zee en op land. En wat we in aanvulling daarop nog moeten doen op weg naar een energieneutrale toekomst. Zorg dat nu en noodzaak 'tussen de oren' komen, in heel Nederland. Dat kun je niet overlaten aan alle individuele gemeenten en regio's.

Ondertussen gaan wij regionaal en lokaal natuurlijk gewoon verder met de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie en het bijbehorende lokale beleid. Want wachten is ook hier geen optie. Meer landelijke ondersteuning en richting is echter dringend noodzakelijk.