Nog even en het is zover. De atelierweek! In drie dagen tijd gaan we volop aan de slag met verschillende gebieden en specifieke thema’s rond de RES 1.0. Praat jij met ons mee? De atelierweek vindt plaats op dinsdag 12 januari, woensdag 13 januari en donderdag 14 januari 2021.

Tijdens het startatelier op 3 december zetten we de eerste stappen richting RES 1.0. De volgende stap is de atelierweek. Het doel van de atelierweek is om dieper in te gaan op gebieden en thema’s. Op die manier proberen we kansen voor de opwek van wind en grootschalige zon scherper te krijgen. Daarbij gaat het om landschappelijke mogelijkheden en beperkingen maar ook om verbinding met andere opgaven die in het gebied (gaan) spelen en het optimaal benutten van de mogelijkheden van het energienetwerk. Aanmelden kan onderaan deze pagina. Even scrollen dus.

 

Het programma

Op dinsdag 12 januari, woensdag 13 januari en donderdag 14 januari organiseren we een compleet programma met thema- en gebiedsateliers. 

Gebiedsateliers

Tijdens de gebiedsateliers gaan we in gesprek over de kansen voor een specifiek gebied in de regio. De regio is daarbij verdeeld in drie gebieden op basis van landschappelijke kenmerken: Noord, Zuid en Oost. De grenzen zijn geen harde wetenschap, en de gebieden beinvloeden elkaar rondom de overgangen, daarom overlappen de gebieden gedeeltelijk. De verschillen in de drie gebieden zijn uitgangspunt voor de gebiedsateliers. Op die manier wordt per atelier inzichtelijk hoe de ruimtelijke afwegingen in de regio gebiedsgericht kunnen worden gemaakt.

 • Kenmerken Noord: de overgang van Veluweflank naar IJssel;
 • Kenmerken Zuid: overgang tussen Veluwe en IJssel en karakteristieke landgoederen;
 • Kenmerken Oost: een nadere diversiteit dan bij de IJssel en de oostzijde van de regio, daar zijn minder hoogteverschillen en is meer openheid.

Drie invalshoeken

Tijdens de gebiedsateliers presenteren we drie invalshoeken. Voor elke invalshoek geldt dat de Concept RES uitgangspunt is. Door verschillende invalshoeken te gebruiken, laten we zien hoe de ruimtelijke uitwerking kan uitpakken. Er zijn drie invalshoeken:

 • Landschap centraal: Door het landschap als uitgangspunt te nemen maken we inzichtelijk hoe de kwaliteiten leidend kunnen zijn bij het realiseren van wind en zon. Dit kunnen we bij de RES 1.0 goed gebruiken bij het definiëren van de ruimtelijke principes.
 • Energienetwerk centraal: Het energienetwerk als sturende factor vormt de tweede invalshoek. Wat is de impact op het landschap als we het netwerk als uitgangspunt nemen? We laten hier ook de ruimtelijke kansen van bijvoorbeeld knooppunten zien.
 • Gebiedsopgaven centraal: Tot slot de gebiedsopgaven als invalshoek. Hoe kan de energietransitie bottom-up vorm krijgen? Bijvoorbeeld gekoppeld aan gebiedsopgaven in landbouw, klimaat, natuur en water. We brengen in beeld wat de kansen en consequenties zijn van een meer lokale benadering.

De aanpak waarbij we drie gebieden combineren met drie invalshoeken, helpt ons om een goede argumenten voor de RES 1.0 in kaart te brengen en te ordenen. Tijdens het gesprek inventariseren we de verschillende waarden en zorgen. Vanuit die beoordeling kunnen we een ruimtelijk kwalitatieve onderbouwing voor de RES 1.0 opstellen.

Wanneer vinden deze ateliers plaats?

 • Gebiedsatelier Oost: 13 januari van 14.00 tot 17.00 uur
 • Gebiedsatelier Zuid: 14 januari van 9.00 tot 12.00 uur
 • Gebiedsatelier Noord: 14 januari van 14.00 tot 17.00 uur.

Thema ateliers

In de atelierweek worden vier thema ateliers georganiseerd die bijzonder relevant zijn voor de ruimtelijke afweging die we moeten maken en die om een specifieke aandacht vragen.

 • Groenblauw raamwerk: In dit atelier staan de opgaves voor natuur en water en de mogelijke koppeling met de energietransitie centraal. De centrale vragen zijn: Hoe kan de energietransitie een bijdrage leveren aan het verbeteren van een robuuste structuur van natuur en water en andersom? Welke voorwaarden moeten er gesteld worden voor elektriciteitsopwekking in het buitengebied? En welke kansen liggen er?
 • Energienetwerk: Dit atelier behandelt de mogelijkheden van het netwerk. De rol van de capaciteit voor de ontwikkeling van zon en wind tot 2030 komt nadrukkelijk aan de orde: hoe kunnen we die maximaal benutten? We bespreken de mogelijkheden van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en een verandering in de energiemix (verhouding zon/wind). Ook kijken we verder vooruit naar de potentiële uitbreiding van het netwerk (distributie, conversie en opslag): hoe kan dat efficiënt en hoe kunnen we daarbij rekening houden met ruimtelijke afwegingen?
 • Energie as A1: In dit atelier gaat het specifiek over het ontwikkelen van de A1 als energielandschap. We laten zien welke ideeën er al zijn. Wat is de betekenis voor de regio als we kijken naar deze kansen? De A1 als landschappelijke lijn en de opbrengst die ten goede kan komen aan de regio. Daarnaast bespreken we of we mogelijk schuurpunten zien ten opzichte van de regionale belangen en wensen.
 • Landbouw: In dit atelier staat de toekomst van het agrarische gebied op de agenda. We pellen de opgave van de landbouw af van een vergezicht voor de regio (periode 2030-2050) en de veranderingen die we de komende 10 jaar verwachten tot de keuzes die we op korte termijn moeten maken. Wat zijn de kansen voor de koppeling met het opwekken van energie? Ook benoemen we de mogelijke schuurpunten tussen de opwek van energie en de toekomst van de landbouw.

Wanneer vinden deze ateliers plaats?

 • Landbouw: 12 januari van 9.30 tot 12.00 uur.
 • Energienetwerk + Infra: 12 januari van 14.00 tot 16.30 uur
 • Groenblauw raamwerk: 13 januari van 9.30 tot 12.00 uur
 • Energie As A1: 13 januari van 9.30 tot 12.00 uur.

 

Praat jij mee? Meld je aan!

Het aanmeldformulier voor de atelierweek is gesloten. Heb je een vraag over de atelierweek? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Wil je meer weten over de RES?

Liever persoonlijk contact? Mail of bel naar Evelyne van de Vlekkert, Omgevingsmanager RES via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 46846006.