header

Regionale Energiestrategie Cleantech Regio

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven, werken en wonen in onze regio. Daarom werken we aan een economisch sterke én schone Cleantech Regio. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio werken samen aan de Regionale Energie Strategie (RES). In die strategie staat beschreven hoeveel opwek van zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. Gemeenten in de Cleantech Regio zijn in gesprek met inwoners over de Concept RES en het vervolg richting de RES 1.0. Op dit platform vind je meer informatie over de RES in onze regio, het proces, antwoorden op veelgestelde vragen en het laatste nieuws.

Laatste nieuws

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Wil je op de hoogte gehouden worden? Vul dan je naam en e-mailadres in.