header

Regionale Energiestrategie Cleantech Regio

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven, werken en wonen in onze regio. Daarom werken we aan een economisch sterke én schone Cleantech Regio. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio hebben samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. Gemeenten in de Cleantech Regio zijn vanaf augustus weer in gesprek met inwoners over de Concept RES. Op dit moment worden de resultaten van de online vragenlijst en de bewonersbijeenkomsten verzameld en geanalyseerd. De resultaten publiceren we op deze website. 

Regionale Energie Strategie

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Wil je op de hoogte gehouden worden? Vul dan je naam en e-mailadres in.