De doelen waaraan we werken zijn belangrijk, en geven ons richting, zonder daarin andere wegen te bewandelen dan de rest van de wereld. We leven immers op dezelfde planeet als de mensen in andere regio’s, waar dan ook.

De stip op de horizon laat zich dan ook goed vertalen in drie kwalitatieve lange termijndoelen:

  • een duurzaam gezonde leef en werk omgeving (aandachtsgebied Regio Stedendriehoek)
  • een vitale, toekomstbestendige arbeidsmarkt (aandachtsgebied Strategische Board)
  • een circulaire en energie neutrale economie (aandachtsgebied Strategische Board)

Het onderscheidende karakter van onze organisatie komt tot uiting in wát we doen en hóe we de zaken aanpakken. Strategisch handelen vanuit verbinding, kennis en betekenisvolle toegevoegde waarde. Daarbij staan de ontwikkeling van circulariteit en energietransitie, met gebruikmaking van ieder(s) talent, centraal.