De Strategische Board van de kennis- en netwerkorganisatie Cleantech Regio werkt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van onze regio. Dat doen wij door constant en telkens weer verbinding te leggen met en tussen initiatieven uit onderwijs, ondernemers en overheid. De kennis die voortvloeit uit deze samenwerkingen ontsluiten we voor iedereen binnen en buiten onze regio.

Buiten onze regio zijn wij een kleine speler, maar kunnen als voorloper de kennis overdragen naar andere regio’s. Het netwerk wat hierdoor ontstaat zorgt voor nieuwe kennis en weer nieuwe verbindingen. Op deze wijze maken we complexe vraagstukken oplosbaar. Verbinden, echt verbinden, vraagt om transparantie en gelijkwaardigheid. Daarom werken we altijd vanuit gezamenlijk belang en niet vanuit compromissen. De Strategische Board is een stichting. De board bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, gemeenten en onderwijs (mbo en hbo), een zogenoemde Triple Helix-samenwerking. 

Onze themalijnen

Onze doelstellingen hebben we onderverdeeld in drie themalijnen:

  • Human Capital: mensen maken de economie. Een gezonde, vitale arbeidsmarkt die wendbaar is om mee te kunnen bewegen met de uitdagingen van morgen is ons doel. Zonder goede arbeidskrachten zijn de ambities van onze regio simpelweg niet te realiseren. Gelukkig zetten veel partijen in onze regio zich in om iets te doen aan het tekort aan vakmensen en andere talenten in de techniek, Cleantech, ICT, zorg, logistiek en vrijetijdssector. Als Cleantech Regio stimuleren, verbinden en versterken wij dergelijke initiatieven. Dit gaat samen in het delen van kennis, de juiste mensen met elkaar vinden of een financiële impuls. Zodat zoveel mogelijk (top)talenten verleid worden om te kiezen voor onze regio. Voorbeelden van initiatieven toevoegen? Lees meer over Human Capital.
  • Circulaire Economie: Ons einddoel is een volledig circulaire economie in de Stedendriehoek. Ondernemen en innoveren met een duurzaam businessmodel en (her)gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Dat is goed voor het klimaat én onze economie. We ondersteunen en motiveren alle bedrijven in onze regio tot verbetering van hun circulariteit. Dit bereiken wij door het delen van onze kennis en de juiste mensen aan elkaar te verbinden. Onze circulaire economie ontwikkelt zich verder dankzij ‘smart & sustainable industries’. We richten ons op de maakindustrie, agrofood, de papierindustrie, chemie, (huishoudelijk en industrieel) water en reststoffenverwerkers. Daarbij vinden wij maatschappelijke gezondheid even belangrijk als de financiële gezondheid van de ondernemingen in onze regio. Lees meer over Circulaire Economie.
  • Energietransitie: Om energieneutraal te worden is omschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame (energie)bronnen en grondstoffen essentieel. Dat is een grote ambitie. En een noodzakelijke. Om die te realiseren zijn technische, economische en sociale innovaties noodzakelijk. Cleantech Regio werkt samen met bedrijven, onderwijs en bewoners om te werken aan een duurzaam energiesysteem. Lees meer over Energietransitie.

Samenstelling Strategische Board:

Sebastiaan van 't Erve, voorzitter [burgemeester Lochem]

Ondernemers
Priscilla Trip [partner en advocaat Dommerholt Advocaten]
Maarten Streppel [managing director Salland Storage]

Overheid
Jeroen Joon [wethouder Apeldoorn]
Thomas Walder [wethouder Deventer]

Onderwijs
Timo Kos [lid college van bestuur Saxion]
Ellen Marks [voorzitter college van bestuur Aventus]