Cleantech Regio brengt initiatieven en ideeën van inwoners, ondernemers, onderwijs en onderzoek en maatschappelijke organisaties verder. Samen zorgen wij voor versnelling in onze regio, door met focus en vooral sámen te werken aan ambities.

Twee organisaties aan de basis van Cleantech Regio

De regio Stedendriehoek is bestuurlijk een regio ‘light’: besluitvorming is in handen van de afzonderlijke gemeenteraden. 
Het bestuur bestaat uit de Regioraad en het Dagelijks Bestuur. In de Regioraad zitten veertien leden en zeven plaatsvervangende leden (twee leden per gemeente) die door de gemeenteraden worden aangewezen. Het Dagelijks Bestuur (aangewezen door de Regioraad) bestaat uit negen leden: elke gemeente is vertegenwoordigd, net als provincies Overijssel en Gelderland.

Samenstelling Dagelijks Bestuur:

Apeldoorn: Johan Kruithof (economie en arbeidsmarkt)
Brummen: Alex van Hedel (financiën en personeel)
Deventer: Andries Heidema (voorzitter en communicatie en lobby)
Epe: Hans van der Hoeve (vicevoorzitter en leefomgeving)
Lochem: Sebastiaan van ’t Erve (duurzaamheid en energie)
Voorst: Jos Penninx (mobiliteit)
Zutphen: Annelies de Jonge (wonen werken)
Gelderland: Jan Markink
Overijssel: Monique van Haaf

De Strategische Board Stedendriehoek is een stichting. De board bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, gemeenten en onderwijs (mbo en hbo). Andries Heidema is als voorzitter van de board en het Dagelijks Bestuur van de regio Stedendriehoek een verbindende schakel.

Samenstelling Strategische Board Stedendriehoek:

Andries Heidema (voorzitter)
Ronald van Wetering (VNO-NCW)
Margien Storm van Leeuwen (Bredenoord) 
Ineke van Oldeniel (Saxion)
Gideon Alewijnse (Aventus)
Johan Kruithof (gemeente Apeldoorn)
Erik Visser (gemeente Epe)

 

Cleantech Regio Development

Cleantech Regio Development is het uitvoeringsorgaan van de Strategische Board Stedendriehoek voor cleantech business cases, energietransitie en arbeidsmarkt. Door ideeën, productinnovaties en samenwerking verder te brengen en te verbinden, versnellen we de cleantech ontwikkeling in onze regio.

Tafels

De tafels van de Cleantech Regio hebben drie rollen:

 • adviseren: waar liggen kansen, wat moeten wij oppakken?
 • inspireren: ideeën samenbrengen, brainstormen, knelpunten oplossen
  signaleren: welke relevante (inter)nationale en regionale ontwikkelingen beïnvloeden cleantech en onze Cleantech Regio?
 • Er zijn tijdelijke en structurele tafels. Tafelgenoten zijn vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheden, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijs. Zij zorgen ook voor draagvlak en draagkracht in hun eigen achterban. De tafelsamenstelling varieert per thema.

Tafels Strategische Board Stedendriehoek

Vier adviestafels waaraan bedrijfsleven, onderwijs en overheden deelnemen adviseren de Strategische Board Stedendriehoek gevraagd en ongevraagd. De tafels zijn samengesteld rond de thema’s:

 • cleantech business development en innovatie
 • energietransitie bottom-up
 • profilering en promotie
 • human capital

Tafels Stedendriehoek-gemeenten

 • in de uitvoering van maatregelen vanuit Slim Reizen Stedendriehoek trekken werkgevers en overheid samen op. De tafel Mobiliteit stuurt op inhoud en voortgang
 • de tijdelijke tafel vrijkomende agrarische bebouwing zette het thema leegstand in het landelijk gebied op de kaart en sloot de tafel af met een congres
 • de tijdelijke tafel woonkwaliteit publiceerde in 2016 ‘Kwalitatief programmeren in de Cleantech Regio’, een handig hulpmiddel voor  gemeenten
 • de tijdelijke tafel ‘cultuur’ inventariseerde mogelijkheden voor samenwerking tussen podia: regionale profilering, programma afstemming, gezamenlijke marketingstrategie, kennisdeling. Download De Kracht van het verschil, Cultureel samenwerken in de Stedendriehoek.