economie-en-innovatie.jpg

Over ons

Over ons

De Cleantech Regio is ambitieus en wil in 2030 energieneutraal zijn. We gaan voor een schone, prettige leefomgeving, schoon vervoer en goede bereikbaarheid, innovatie in cleantech business, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een zichtbare en herkenbare regio.

Deze video legt in het kort de Cleantech Regio uit. Wie zijn de samenwerkende partijen, wat zijn de ambities en doelen, hoe bereiken we dit en welke voorbeelden zijn er?

De Cleantech Regio is een netwerkorganisatie. Mensen uit het bedrijfsleven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen werken samen aan een energieneutrale en circulaire economie en samenleving. De wie is wie geeft een overzicht van de mensen die betrokken zijn bij dit netwerkverband, veelal doen zij dit naast hun dagelijkse functie.

Aanmelden nieuwsbrief en e-zine

E-zine Driehoeksverhouding juni 2018


 cover juni2018 198