energie-en-duurzaamheid.jpg

Nieuws

Op vrijdag 5 juli vindt de tweede editie van het landelijke Symposium ‘Aardwarmte in de RES’ plaats. Deze wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Stichting Platform Geothermie, Energie Beheer Nederland (EBN) en de Geologische Dienst Nederland-TNO.

Om de doelstellingen in het ‘Akkoord van Parijs’ te realiseren, hebben overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen in Nederland het Klimaatakkoord opgesteld. Veel afspraken die in het Klimaatakkoord staan, moeten in de regio worden waargemaakt. Daarom heeft het Rijk dertig regio’s aangewezen die ieder een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Cleantech Regio is er daar één van.

Aardwarmte

In de RES wordt per regio beschreven hoeveel hernieuwbare energie we in de Cleantech Regio willen opwekken. Aardwarmte, ofwel geothermie, is daar onderdeel van. Het symposium is vrij toegankelijk voor iedereen die met het onderwerp bezig is. Het vindt plaats op 5 juli 2019 en aanmelden kan tot 26 juni 2019 via deze link.

Locatie: TNO Geologische Dienst Nederland, Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht
Tijd: 11.00 – 18.00 uur
Voor wie: gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en netbeheerders

 

Afbeelding: © Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio