Waterschap Vallei en Veluwe en Cleantech Regio versterken hun samenwerking in het kader van innovatie. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve (voorzitter Strategische Board Cleantech Regio) en heemraad Bert van Vreeswijk ondertekenden afgelopen vrijdag hiertoe een overeenkomst.

Een concreet voorbeeld is de nieuw te openen testlocatie voor het MKB op 27 juni.

Samenwerken is een voorwaarde

Bert van Vreeswijk licht de strategische visie van het waterschap toe. “Bij nieuwe ontwikkelingen hebben we gemerkt dat het altijd waardevol is om samen te werken met partners. We willen ‘hubs’ creërenop het gebied van energie, grondstoffen en kennis. We werken aan ontwikkelingen op de lange termijn, maar willen ook bestaande installaties optimaliseren. Daarbij heb je partners nodig zoals het MKB, de Cleantech Regio, maar ook kennisinstituten.” Hier is Sebastiaan van ’t Erve het van harte mee eens. “Je hebt daarbij vertrouwen in elkaar nodig. Samen kun je meer leren en de vinger op de zere plek leggen. De praktijkervaringen die hier opgedaan worden, kun je weer vertalen naar andere plekken. Het bedrijfsleven krijgt iets soms net niet van de grond, dan is het mooi als je als overheid kunt faciliteren om het wel van de grond te krijgen. Dat je bijvoorbeeld niet voor iedere proef die je hier doet een vergunning hoeft aan te vragen. En het voordeel is dat je als overheid dicht op de innovaties zit.”

Waarom samenwerken?

Robert Mathlener, programmadirecteur Cleantech Regio legt uit waarom deze samenwerking precies past bij de ambities van de Cleantech Regio. “We besteden de meeste aandacht aan twee topthema’s: energietransitie en een circulaire economie. Met de testlocatie kunnen we kennisontwikkeling stimuleren en hebben we een plek waar talent tot bloei kan komen. De helft van de maakbedrijven werkt aan een gesloten grondstoffenkring. Hun water-/afvalstromen moeten ook weer tot grondstoffen leiden. Ze zitten met vragen hoe ze circulair kunnen worden. Ook bedrijventerreinen willen circulair werken. Ook zij hebben een vraagstuk op het gebied van afvalwater. Tot slot zijn we een Centrum voor Circulair Ondernemen aan het oprichten. Dit watertestlab past hier goed bij.” Patrick Blom, programmamanager van het waterschap, vertelt over het programma circulaire economie en energietransitie: “We oogsten nu al waardevolle grondstoffen uit rioolwater, maar we zien nog veel meer kansen. In onze processen willen we minder chemicaliën en meer biobased producten toepassen. Om onze doelen te realiseren hebben we technische en technologische innovaties nodig. Dit vraagt om samenwerking tussen overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten. Het testlab is een bouwsteen waar we samenwerken en innovatie stimuleren en faciliteren.”

Testlocatie Apeldoorn

De testlocatie bevindt zich op de rioolwaterzuivering in Apeldoorn. Hier kunnen MKB-ondernemers hun innovatieve processen of technologieën testen op het gebied van rioolwaterzuivering, biogas en/of hergebruik van grondstoffen uit rioolwater. In onderlinge afstemming zijn er ook andere gewenste waterstromen voor onderzoek mogelijk. De testen vinden plaats onder beveiligde milieuomstandigheden. Ondernemers hebben zo de kans om op een grotere schaal dan in een laboratorium mogelijk is, testen in een praktijkomgeving uit te voeren. Dit is een noodzakelijke tussenstap om op te schalen van idee naar toepassing van een technologie in de praktijk. Cleantech Regio kan door zijn netwerk initiatieven en ideeën van ondernemers verder brengen en zorgen voor versnelling in de regio. Deze testlocatie maakt onderdeel uit van een Europees netwerk van testlocaties. De subsidie hiervoor is verstrekt door Interreg North-West Europe.

De testlocatie in Apeldoorn wordt op 27 juni feestelijk geopend.