Vanaf 16 mei a.s. kan subsidie aangevraagd worden voor duurzame en innovatieve projecten in Oost-Nederland. OP Oost stelt daarvoor in 2019 een bedrag van ruim 35,5 miljoen beschikbaar.

Het gaat om algemene innovaties in de sectoren Agrofood, Health en HTSM (Topsector Hightech Systemen & Materialen). Daarvoor is ruim € 18 miljoen beschikbaar. Voor projecten die bijdragen aan ‘slimme CO2-reductie’ ruim € 17 miljoen. Met deze middelen stimuleert OP Oost (Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Overijssel en Gelderland) ondernemers in de regio om bij te dragen aan de economie van de toekomst. Mkb’ers die samenwerken met andere (grote) ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden zijn de belangrijkste doelgroep. De middelen zijn beschikbaar tussen 16 mei en 31 oktober en worden behandeld en verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Algemene innovatie

Onder de noemer Algemene Innovatie kan subsidie worden aangevraagd voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development). In deze projecten werken drie of meer onafhankelijke organisaties samen aan innovaties in de sectoren Agrofood, Health of HTSM. Een subsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag.

Slimme CO2-reductie

Voor slimme CO2-reductie kan subsidie worden aangevraagd door samenwerkende organisaties die plannen hebben om grondstoffen en/of energie te besparen, schone energie te winnen en/of op te slaan. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit drie of meer onafhankelijk samenwerkende organisaties. Ook kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties of coöperaties kunnen hiervan deel uitmaken. De subsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag.

Fonds in oprichting

Voor Gelderland start binnenkort een fonds voor risicofinanciering voor het mkb. Dit fonds wordt naar verwachting aan het eind van het tweede kwartaal 2019 opengesteld. Met leningen tussen € 350.000 en € 2.000.000 kunnen ondernemers hun innovaties verder ontwikkelen en naar de markt brengen.
Klik hier voor meer info.