Het ondernemersfonds (www.ofgh.nl) gemeente Heerde maakt het mogelijk gezamenlijke activiteiten en voorzieningen te financieren. Het fonds is daarvoor een verbindende factor.

Wethouder Wolbert Meijer (gemeente Heerde) en Roelof Speckmann (voorzitter Ondernemersfonds gemeente Heerde) ondertekenden onlangs de uitvoeringsovereenkomst voor het fonds. Het wil een verbindende factor zijn tussen ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroepen, gemeente e.d. door voor projecten geld beschikbaar te stellen. Ondernemers kunnen hiermee collectieve activiteiten en voorzieningen gezamenlijk financieren.

Financiering

Het fonds krijgt van de gemeente een activiteitensubsidie om haar taken uit te kunnen voeren. Alle ondernemers (zijnde gebruikers en eigenaren van een niet-woning) betalen vanuit de OZB-tarieven mee aan het fonds.