De Cleantech Regio vraagt in haar brief aan de formateurs bij de vorming van de colleges van GS aandacht voor samenwerking bij regio-overstijgende onderwerpen.

Na de verkiezingen van Provinciale Staten vraagt ook de Cleantech Regio aandacht van de formateurs. In haar brief attendeert zij hen op de rol die deze regio als verbindende schakel in Oost-Nederland heeft. Uiteraard vraagt de regio ook aan de formateurs om in de provinciale programma’s aandacht te geven aan de belangrijke speerpunten van de Cleantech Regio: energietransitie, circulaire economie, slimme en schone mobiliteit en human capital. Ook als je al bekend bent met de Cleantech Regio zijn de brief aan de formateurs en de bijbehorende infographic de moeite waard om te lezen. Ze geven kort en duidelijk weer waar we voor staan en waar we voor gaan.