coronaodnersteuning

onderwijs-en-arbeidsmarkt.jpg

Nieuws

Vanaf 10 mei 2019 vinden wegwerkzaamheden plaats op de A1 Apeldoorn-Azelo tussen Deventer-Oost en Bathmen. Er zijn dan tot en met juli 2019 vanuit Bathmen in de richting van Deventer-Oost 2 versmalde rijstroken beschikbaar.

Vanaf juli tot en met december 2019 zijn er tussen Deventer-Oost en Bathmen 4 versmalde rijstroken beschikbaar voor het verkeer in beide richtingen (twee per richting). Verkeer moet rekening houden met vertraging tot 30 minuten.

A1 Deventer-Oost - Bathmen

Van 10 mei tot en met december 2019 werkt Rijkswaterstaat tussen Deventer-Oost (aansluiting 24) en Bathmen (aansluiting 25) aan de wegverbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Tijdens de werkzaamheden blijven er 2 rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90 kilometer per uur.

Houd rekening met ernstige hinder

Tijdens de werkzaamheden hebben weggebruikers altijd de beschikking over twee (versmalde) rijstroken. Houd rekening met:
• minder snelle doorstroming als gevolg van versmalde rijstroken;
• maximum snelheid van 90 km per uur;
• meer oponthoud in de spits. De extra reistijd kan oplopen tot ruim 30 minuten;
• een inhaalverbod voor vrachtverkeer;
• zo nodig een tijdelijke afsluiting van de toe- en afritten bij aansluiting Bathmen in de avond en nacht. Het verkeer wordt doorgeleid naar de eerstvolgende toe- en afritten.
Weggebruikers worden geïnformeerd over de hinder en maatregelen via aankondigingsborden langs de weg en informatieborden boven de weg.

Advies aan weggebruikers

• Houd rekening met tot 30 minuten extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits.
• Volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg.
• Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo.

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost. Samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio investeert de Rijksoverheid ruim 400 miljoen euro in het verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Meer informatie?

Zie voor verkeersinformatie: www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl 
Zie voor achtergrondinformatie en actuele werkzaamheden: www.A1Oost.nl  
Klik hier voor de factsheet
Je kan ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio