De gemeente Brummen gaat de verduurzaming en het groot onderhoud van tien gemeentelijke gebouwen uitbesteden aan een Energy Service Company (ESCo) om het eigen energieverbruik te verlagen.

Brummen vervult hiermee een voorbeeldrol als het gaat om duurzaamheid en werkt ze aan de doelstelling van energieneutraal in 2030. Brummen is één van de eerste gemeenten in Nederland die haar gebouwen via een ESCo gaat verduurzamen. Ze trekt hierin samen op met de gemeenten Gooise Meren en Hollands Kroon. Ook de Bank Nederlandse Gemeenten en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting zijn nauw betrokken. Zij zien het verduurzamen van gebouwen via een ESCo als een concept dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.

Energiebesparende maatregelen

Een ESCo is een bedrijf dat het energiebeheer van gebouwen voor langere periode overneemt, investeert in energiebesparende maatregelen en zorgt voor groot onderhoud. De gemeente sluit hiervoor een energieprestatiecontract af met een looptijd van 15 jaar. Hierin ligt onder andere vast dat de ESCo verantwoordelijk is voor het behalen van de energiebesparing, waarbij het comfort voor gebruikers van de gebouwen gelijk blijft of verbetert. De investeringskosten van de besparingsmaatregelen verdienen zich terug door de uitgespaarde energiekosten. De gemeente betaalt aan de ESCo alleen de maandelijkse kosten voor groot onderhoud en energie. De ESCo zorgt zelf voor financiering van de energiebesparende maatregelen.

Europese aanbesteding

Na akkoord van de Brummense gemeenteraad in mei volgt er een Europese aanbesteding om een ESCo te selecteren. Adviesbureaus Adjust en 2Live4 begeleiden en ondersteunen de gemeente bij de aanbesteding. Uiteraard houdt de gemeente Brummen de overige Cleantech-gemeenten op de hoogte van de ervaringen met deze vernieuwende werkwijze voor energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen.