wonen-en-leefomgeving.jpg

Nieuws

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken.

In het eLoket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) moeten deze bedrijven rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren.

Investeren en terugverdienen

De bedoeling van de informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

WATTjemoetweten

RVO werkt nauw samen met MKB-Nederland om ondernemers tijdig te informeren. Hiertoe is de communicatiecampagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd. Voor die campagne heeft MKB-Nederland de samenwerking gezocht met branche- en regionale partners, waaronder Cleantech Regio. Op WATTjemoetweten vinden ondernemers praktische informatie. Ze kunnen direct checken of de informatieplicht ook op hun bedrijf van toepassing is en welke stappen zij moeten nemen om daaraan te voldoen.

Energieke Cleantech Regio

Het project ‘Energieke Cleantech Regio’ kan op dit gebied ook veel betekenen. Wil je onafhankelijk advies over welke maatregelen het beste zijn om jouw vastgoed te verduurzamen? Bijvoorbeeld een verlichtingsscan laten uitvoeren of een exploitatieberekening voor zonnepanelen laten opstellen? Kijk dan op de pagina van de Cleantech Regio.

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio