Het omvangrijke Horizon2020 project Cityloops is toegekend! In dit project zal de gemeente Apeldoorn in samenwerking met Europese steden als Porto, Kopenhagen en Valencia concrete activiteiten op het gebied van circulaire economie

(o.a. bouw- en sloopafval en organisch afval) implementeren, een circular cityscan ontwikkelen, kennis uitwisselen en opschalen. Vanaf juni 2019 gaat de gemeente Apeldoorn aan de slag met het project.

CityLoops brengt zes ambitieuze Europese steden samen (Apeldoorn, Bodø (No), Mikkeli (Fi), Porto, Sevilla en Roskilde / Høje-Taastrup (De)) om met een reeks innovatieve hulpmiddelen en nieuwe manieren van stadsplanning aan te tonen dat cirkels gesloten kunnen worden. Alle werkzaamheden zijn gericht op het dichten van de kringlopen van stedelijke materiaalstromen en het vergroten van hergebruiksmogelijkheden. Verschillende voorbeeldprojecten gaan worden uitgevoerd met betrekking tot bouw- / sloopafval en organisch afval. Op regionaal niveau worden samenwerkende leernetwerken opgericht, bestaande uit andere gemeenten, overheidsinstanties en andere relevante regionale instellingen. Looptijd: 2019, 2020, 2021 en 2022 (48 maanden). In het project werkt de gemeente Apeldoorn samen met Hogeschool Saxion en Wageningen Research als kennisinstellingen. Met het project is een totale subsidie van € 9.9 miljoen gemoeid.