Het DEAC is een innovatie- en expertise centrum gericht op het stimuleren, faciliteren en organiseren van cleantech innovatie op het gebied van energie- en milieutechnologie, High Tech Systems & Materials en ICT binnen de luchtvaart en luchthaven.

De eerste schets hiervoor is ontstaan op Cleantech Tomorrow op 24 april vorig jaar en eind februari is het idee verder gevat in het DEAC.
Binnen dit DEAC gaan de deelnemende partijen aan de slag met het inrichten van fieldlabs en living labs, het opzetten van R&D projecten, proeftuinen en haalbaarheidsonderzoeken gericht op een emissieloze luchtvaart en een emissieloze luchthaven. De complexiteit van de sector maakte dat nog niet eerder een dergelijk samenwerkingsverband de handen ineen heeft geslagen om de maatschappelijke opgave op te pakken. Nu dus wel met betrokkenheid van onder andere Luchthaven Teuge, de Cleantech Regio, TU Delft, Hogeschool van Amsterdam, Deltion College, gemeente Apeldoorn en de NLR. Rond de zomer ligt er een volledig programma van alle partners waarin staat beschreven welke projecten worden opgezet om te komen tot de emissieloze luchtvaartsector.

Het DEAC past in menig overheidsbeleid. Zo is in het energieakkoord van Gelderland veel ruimte (schaalvergroting) voor de elektrische mobiliteit. De provincie richt haar pijlers (in akkoord) op het elektrificeren van het wagenpark en richt zich voor het zware verkeer op de stap naar waterstof. Op Teuge komen elektrificeren en waterstof samen. Ook binnen het beleid van de provincie Overijssel sluit DEAC goed aan. Zo wil de provincie dat in 2023, 20% van de opgewekte energie uit duurzame bronnen moet komen en staat in het programma Nieuwe Energie Overijssel, cluster 6 ‘mobiliteit’ dat alle voertuigen moeten worden aangedreven met zero (CO2) emissiebrandstoffen, volledig geproduceerd met hernieuwbare energie.

Landelijk wil minister van Nieuwenhuizen de luchtvaart verduurzamen. Medio 2018 heeft zij het startsein gegeven voor het Platform Duurzaam Vliegen. Doelstelling van dit platform is om het duurzaam vliegen in Nederland stimuleren. Dit platform is onderdeel van het Actieprogramma Elektrisch/Hybride Vliegen dat dit jaar wordt vastgesteld door de deelnemers van de Deel(klimaat)tafel duurzame luchtvaart. Zeer recent is bekend geworden dat het DEAC is opgenomen in het “Green paper” van TU Delft en het NLR. Deze paper is hét onderzoekprogramma voor een duurzame luchtvaart.