Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) luidde op 13 maart 2019 de start van de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo in.

Samen met de gedeputeerden Conny Bieze van Gelderland, Bert Boerman van Overijssel en bestuurder Jos Penninx van de Cleantechregio gaf zij het startsein van de werkzaamheden die Heijmans tussen Twello en Deventer en tussen Deventer-Oost en Rijssen uitvoert.

De verbreding van A1 Apeldoorn-Azelo wordt in fasen uitgevoerd. De minister heeft mooi nieuws voor de regio: 'De A1 Oost is economisch gezien een belangrijke weg, voor zowel de regio als voor de rest van het land. Ik ben dan ook blij dat ik kan melden dat we de tweede fase van de uitbreiding van de A1 met vier jaar gaan versnellen. We gaan al in 2020 aan de slag met deze weg tussen Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en Azelo in plaats van in 2024, zoals was gepland. Dat betekent minder lang overlast voor omwonenden en automobilisten en veel sneller, veel betere doorstroming op de A1’.

Samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantechregio investeert de Rijksoverheid ruim 400 miljoen euro in het verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

De weggedeelten ter hoogte van Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en knooppunt Azelo worden in de planning naar voren gehaald en al in 2020 en 2021 uitgevoerd. Bouwbedrijf Heijmans gaat de werkzaamheden voor al deze trajecten uitvoeren. Daarnaast wordt het gedeelte tussen Apeldoorn en Twello ook eerder uitgevoerd, namelijk tussen 2021 en 2025. Hiervoor wordt in de begroting van het ministerie van IenW 60 miljoen euro naar voren geschoven.

Starthandeling

Op woensdag 13 maart verrichtte minister Cora van Nieuwenhuizen samen met de gedeputeerden van de provincies Gelderland en Overijssel en de bestuurder van de Cleantechtregio de starthandeling voor de realisatie van de A1 Apeldoorn-Azelo.

Conny Bieze, gedeputeerde provincie Gelderland: “Voor zowel inwoners als het vrachtverkeer is het belangrijk dat ze snel en vlot kunnen doorrijden. Daarmee vergroten we de bereikbaarheid. We zijn erg tevreden over de aandacht die er wordt besteed aan de inpassing in het landschap.”

Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel: “Ik ben blij met de versnelling van de capaciteitsuitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Twente die de minister nu in gang zet. Dat levert een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid van Oost-Nederland en stimuleert de economie en werkgelegenheid in beide provincies. Maar naast meer asfalt kijken we ook nadrukkelijk naar een goede inrichting van het gebied rond de A1, met onder andere geluidwerende maatregelen, betere fietsverbindingen, nieuwe natuur, faunapassages en mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie.”

Jos Penninx, bestuurder Cleantech Regio en burgemeester van Voorst: “Vanuit de Cleantech Regio zijn wij uiteraard blij dat de verbreding van de A1 nu daadwerkelijk in gang gezet wordt. Een mooie verbetering voor de doorstroming en bereikbaarheid tussen de Randstad en het oosten van Nederland en Europa!. Dank voor de constructieve samenwerking in de planvorming hierin tussen rijk, provincies en regio’s. Een mooie basis voor de toekomst. Laten we samen blijven werken aan het verbeteren van deze belangrijke corridor en van de zone langs de A1 een echte cleantechzone maken met circulaire economie en duurzame energiewinning.”

Math Dohmen, directeur Heijmans Infra: “We zijn blij met het vertrouwen dat RWS in ons heeft en met de werkzaamheden aanvullend op fase 1. Na het startsein van vandaag wordt ons werk buiten zichtbaar. Hiervan ervaren de gebruikers uiteindelijk de voordelen. Dat is wat ons samen met Rijkswaterstaat beweegt.”

 

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost.

 

Meer informatie?

Kijk voor achtergrondinformatie op de pagina www.rws.nl/uitbreidingA1Oost. U kunt ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.