Tegen het einde van mijn studie Milieuhygiëne/Waterzuivering in Wageningen knipte ik het weekblad Intermediair aan stukken, omdat ik zocht naar een baan en personeelsadvertenties verzamelde.

Hoewel ik snel een baan bij een Deventer ingenieursbureau vond, ben ik nog jarenlang personeelsadvertenties blijven verzamelen. Uiteindelijk zaten er 6.000 stuks in enkele schoenendozen. Al snel bleken de personeelsadvertenties een waardevolle bron van informatie over werkgevers, arbeidsmarkt en trends op milieugebied te zijn. Daarom sloeg ik essentiële gegevens op in een database, waardoor ik allerlei analyses kon uitvoeren. En die analyses waren dan weer de basis voor een aantal artikels en lezingen over milieu en arbeidsmarkt.

Mijn krantenknippen is daarna nooit meer overgegaan. Sterker nog: Intermediair heb ik 20 jaar geleden voor het laatst ontvangen, maar ik knip nog dagelijks - nadat mijn vrouw ze heeft gelezen - al onze dagbladen aan stukken. Hoewel mijn knipwerk een pathologische afwijking is, adviseer ik regelmatig mensen om het ook eens te proberen. En precies dit zou ik de inwoners van de Cleantech Regio ook willen aanraden.
Een maandje knippen, levert een verrassende variatie aan inhoudelijke en opiniërende artikels over moeder aarde, wereldbevolking, klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en majeure uitdagingen zoals voedselproductie en energie(transitie) op. In het jaar 1804 telde de wereld 1 miljard mensen en in 1927 waren het er 2 miljard. Maar in oktober 2011 tikte de teller al 7 miljard aan en op dit moment zitten we bijna op 7.634.000.000 mensen. En de exponentiële groei houdt voorlopig aan met alle gevolgen van dien voor het klimaat, schoon water, energie en voedselproductie. Naast de natuurlijke schommelingen in het klimaat blijkt de mens zelf grote klimaatveranderingen te veroorzaken.

Al lezend en knippend ga je ook meer letten op inspirerende rolmodellen zoals de 24-jarige Boyan Slat, die de plastic soup in de oceanen aanpakt. En Marjan Minnesma van Urgenda, die één van de sprekers op het eerste Cleantech Tomorrow congres (2014) was, die de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat heeft gewonnen. En de Noordpool-reiziger en klimaatonderzoeker Bernice Notenboom, die er voor de laatste keer was, omdat het poolijs gevaarlijk is weggesmolten. En de Deventer architect en uitvinder Jón Kristinsson, die op het gebied van duurzaam en integraal ontwerpen al dertig jaar geleden zijn tijd ver vooruit was: Made in Deventer!

Maar een maandje knippen levert ook andere berichten op: over de groeiende instabiliteit in de wereld, handelsoorlogen, het uiteenvallen van de Europese Unie, voedselveiligheid en infecties en onrust op de aandelenbeurzen. En wanneer je deze berichten met de vorige combineert, dan blijkt de klimaataanpak vanwege de vele tegenstellingen een duivels dilemma te zijn: west versus oost, eigen landsbelang versus collectief belang, rijk versus arm, lineair versus circulair en fossiel versus duurzaam.
Van de krant anders lezen en knippen, word je weliswaar wijzer, maar beslist niet altijd vrolijk. Laat je dan vooral inspireren en stimuleren zoals - vrij naar - J.F. Kennedy: “Vraag niet wat de Cleantech Regio voor jou kan doen, maar wat jij voor de Cleantech Regio kunt doen!”

Harry Webers
oud voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow

Lees ook de andere columns van Harry Webers


Over Harry Webers

Harry Webers wilde op zijn zevende een vervuilde beek in zijn woonplaats schoonmaken. Sindsdien zitten milieu en duurzaamheid in zijn systeem. Harry studeerde in 1983 af in de Milieuhygiëne/Waterzuivering aan WageningenUR. Daarna werkte hij 33,5 jaar bij het ingenieursbureau Witteveen+Bos in Deventer en was 10 jaar algemeen directeur. Na zijn terugtreding werd hij mede-oprichter en oud voorzitter van de Stichting Cleantech Tomorrow. Harry heeft diverse nevenfuncties op het gebied van (circulaire) economie en duurzaamheid.

Columnreeks in Nieuwsblad Stedendriehoek

Samen naar een schone toekomst. Maar hoe geven we daar nu handen en voeten aan? Wat doen wij als Cleantech Regio en wat kun jij eraan doen? Iedere twee weken verschijnt in Nieuwsblad Stedendriehoek een column onder de titel Groen Doen. De column wordt om en om geschreven door Gert-Jan Hospers, Tanja Abbas en Harry Webers.