coronaodnersteuning

energie-en-duurzaamheid.jpg

Nieuws

Apeldoorn werkt aan een proeftuin-project waarin 550 woningen in de buurt de Matenhoeve over gaan op verwarming uit oppervlaktewater. Bewonersparticipatie speelt daarin een cruciale rol. 

Het project werd als casus besproken tijdens de bijeenkomst ‘Agenda voor Valentijn’ op 14 februari.

Proeftuin-project

De provincie Gelderland organiseerde de bijeenkomst die in het teken stond van de Energietransitie en toekomstbestendigheid van woonwijken in Gelderland. Het Apeldoornse proeftuin-project is onderdeel van Transform: een aanpak om 40.000 woningen in de Cleantech Regio versneld aardgasvrij te maken. Projectleider Pauline Tiecken presenteerde het project als casus. In het onderdeel ‘hoe betrekken we iedereen bij de energietransitie? ’ daagde zij de aanwezigen uit om met ideeën te komen voor een goede bewonersparticipatie.

Drijfveren

Op basis van de eerste stappen die richting de wijk gezet zijn, legde zij twee vraagstukken aan de zaal voor:
- hoe komen we van ‘ontzorgen’ naar het nog meer stimuleren en honoreren van de eigen (collectieve) verantwoordelijkheid voor de wijk?
- en hoe organiseren we een bredere vertegenwoordiging dan de ‘usual suspects’ bij het participeren in dit project?
Aansluiten bij de diverse drijfveren en waarden van verschillende doelgroepen speelde in de verdere discussie een rol. Zowel in motivatie, maar ook in (communicatie-)middelen en in snelheid. Want voor de één gaat de energietransitie veel te snel, maar het lijkt met name de jeugd niet snel genoeg te gaan.

Innovatie

De overgang naar ‘aardgasvrij’ in Nederland is ingrijpend en vraagt om technische en financiële innovatie, maar ook om actieve participatie van bewoners. In Cleantech Regio verband werken de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle binnen het Transform-programma samen met corporaties, netwerkbedrijven en waterschappen om 40.000 woningen versneld aardgasvrij te maken.
Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio