onderwijs-en-arbeidsmarkt.jpg

Nieuws

Gedeputeerde Staten van Overijssel willen maximaal 43,9 miljoen euro beschikbaar stellen voor de verdere uitvoering van vijf regiodeals in de provincie.

Voorstellen hiervoor zijn naar Provinciale Staten gestuurd, die hierover in februari een besluit nemen. De provincie geeft hiermee het signaal af aan regio’s, Rijk en andere partners dat zij voortvarend aan de slag wil met de plannen, ook nu het Rijk nog niet investeert in alle voorstellen.

Regiodeal Cleantech Regio

Voor de Regiodeal Cleantech Regio wil Overijssel dus 2,5 miljoen beschikbaar stellen. De Cleantech Regio voert met deze Regiodeal opgaven uit Agenda Cleantech Regio. De regio hoopt dat het rijk in latere instantie alsnog partner wordt in hun opgaven. Op onderdelen is dat al het geval, zoals bijvoorbeeld met Slimme en Schone Mobiliteit.
De voorstellen die naar Provinciale Staten zijn gestuurd zijn te downloaden via deze link.

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio